Přihlaste se a využijte web naplno RYBICKY.NET »

Malý atlas mechů

 

Články » Malý atlas mechů   Vytisknout tuto stránku 

Malý atlas mechů

Publikováno: 06.03.2014 • Autor: © Johan • Rubrika: Rostliny

Když si představíme les, velmi pravděpodobně se nám v této představě objeví i chomáče mechů. Proto jsou mechy neodmyslitelnou součástí akvárií při vytváření přírodního vzhledu nádrží.

Po dlouhá léta se v akváriích běžněji pěstovaly pouze dva mechorosty, Taxiphyllum barbierii (svého času nepřesně nazýván Vesicularia dubyana) a Riccia fluitans, případně Fontinalis antipyretika, kterou si akvaristé nosili z přírody. V posledním desetiletí však i u nás začaly být rostliny podobné mechům oblíbené a vyhledávané. Tomu se také přizpůsobila nabídka obchodníků. V současné době se dá sehnat na 20 typů mechů.

Bohužel se zvětšujícím se zájmem akvaristů i prodejců, a ke značné podobnosti těchto rostlin, začínají být problémy s jejich určováním. Tato situace došla až do stavu, že až na pár snadno určitelných druhů jsou téměř všechny druhy pěstovány pod jiným názvem, než čím ve skutečnosti jsou. To by nemusel být až takový problém. V minulosti jsme dlouhá léta pěstovali Vesicularia dubyana a všichni jsme věděli, jak takový mech vypadá. Co na tom, že se jednalo o Taxiphyllum barbierii. Problém nastal tehdy, když se začaly pěstovat oba druhy a s nákupy na internetu. To už si pak nemůžeme být jisti, co vlastně kupujeme. Stejná situace je i u ostatních druhů mechů, kdy se téměř každý prodává pod téměř všemi názvy ostatních pěstovaných druhů. Stejně tak, jako jávský mech, který byl nejprve špatně určen, je pravděpodobné, že se postupně budou přeurčovávat i jiné druhy. To je ovšem na odbornících a my si je můžeme jen rozškatulkovat pod názvy, které se již používají. To mě také vedlo k sepsání tohoto článku, aby si mohl každý udělat obrázek o tom, co vlastně pěstuje.

Při získání a nafocení nových mechů bude článek průběžně aktualizován. Zatím není rozhodně vyčerpávající a velké množství mechů (i když spíše obchodních názvů zde chybí). Při určování je nutné mít na paměti, že každá rostlina má svojí variabilitu a její vzhled může hodně záviset od podmínek, v kterých roste, zvláště pak hustota větvení lodyh. Pokud si budete myslet, že některý mech zde uvedený je špatně určený, budu rád, když mi to napíšete. Zvláště pak některé fotky u druhů jako Vesicularia reticulata či Taxiphyllum sp. ‘Spiky‘ mohou patřit k jiným zástupcům.

 

F

F


Přehled obchodních názvů jednotlivých druhů mechů – resp. častých záměn. (velmi časté anglické názvy nejsou uvedeny z důvodů chaosu při zpražení k latinským názvům)

Taxiphyllum barbierii

Taxiphyllum barbierii, Vesicularia dubyana

Taxiphyllum sp. ‘Spiky‘

Taxiphyllum sp. ‘Spiky‘, Taxipyhllum sp. ‘Peacock‘, Vesicularia reticulata, Vesicularia sp. ‘Creeping

Taxiphyllum sp. ‘Flame‘

Taxiphyllum sp. ‘Flame

Leptodictyum riparium

Taxiphyllum barbierii, Vesicularia dubyana, Vesicularia montagnei, Taxiphyllum alternans, Taxiphyllum sp.

Drepanocladus aduncus

Leptodictyum ripariuim

Vesicularia dubyana

Vesicularia dubyana, Vesicularia montagnei

Vesicularia montagnei

Vesicularia montagnei, Vesicularia dubyana, Vesicularia sp. ‘Creeping‘, Taxiphyllum alternans, Taxiphyllum sp.,

Vesicularia reticulata

Vesicularia reticulata, Vesicularia sp. ‘Creeping‘, Taxiphyllum sp., Cratoneuron (?), Vesicularia dubyana

Vesicularia ferriei

Vesicularia ferriei, Vesicularia montagnei, Taxiphyllum sp.

Fontinalis hypnoides

Fontinalis hypnoides

Fissidens fontanus

Fissidens fontanus

Chiloscyphus polyanthos

Blepharostoma trichophyllum, Plagiomnium affine

Riccia rhenana

Riccia fluitans, Riccia sp. ‘Dwarf

Monosolenium tenerum

Monosolenium tenerum, Lomariopsis lineata

Lomariopsis lineata

Lomariopsis lineata, Monosolenium tenerum

Microsorum pteropus 'Windelov'

Prokel se neprodává

Riccardia chamedryfolia

Riccardia chamedryfolia


Taxiphyllum barbierii – jávský mech, loděnka Barbierova

Tím nejdéle pěstovaným a i dnes stále ještě nejčastějším mechem v akváriích je Taxiphyllum barbieri – jávský mech. Ve starší literatuře, ale i v obchodech ho můžete najít pod názvem Vesicularia dubyana. Toto jméno patří spíše jinému druhu mechu, který je dnes také pěstován.

Jávký mech se pozná poměrně snadno. Má úzké buňky a krátké dvojité žebro, zubatý okraj listu, které jsou na lodyze ploše rozprostřené (toto je společné pro všechny pěstované druhy rodu Taxiphyllum). Má typické nepravidelné chudé větvení. Pokud je přirostlý a roste na dobře osvětleném místě, tak se větví mnohem více.

F

 

F

Taxiphyllum sp. ‘Spiky‘ – loděnka sp.

Již poměrně často pěstovaný a vyhledávaný mech. Od jávského mechu se liší svým pravidelným a hustým větvením, kterým se podobá např. Vesicularia dubyana či V. montagnei. V nabídkách obchodníků je ještě Taxipyhllum sp. ‘Peacock‘, který by se měl lišit širšími lístky. (jiný znak jsem podle fotografií nevypozoroval a do rukou se mi ještě žádný takový nedostal).

 

 

F F F

Taxiphyllum sp. ‘Flame‘ – loděnka sp.

Svým charakterem růstu připomínající plamen svíčky je to velmi dekorativní mech. Tento typ růstu z něj také dělá charakteristický druh, který se dobře poznává.

F

 

F

Leptodictyum riparium – sušinec pobřežní

Druh domácí i v ČR. Nejčastěji ho můžete najít na padlém dřevě v lužních lesích. Sušinec je v akváriích poměrně rozšířený, ale většinou skrytý v jiných meších či špatně určený. Je velmi dekorativní a velmi snadno přirůstá k dekoraci. Má nepravidelně hustě a ploše větvenou lodyhu s úzkými listy s jedním žebrem, které jsou na lodyze ploše postavené. V akváriích také často plodí.

 

F

Drepanocladus aduncus – srpatka zahnutá

V ČR domácí druh. Je poměrně častý na vlhkých loukách a v mělkých světlých tůních. Je často pěstován pod jménem Leptodictyum riparium či stringy moss. V přírodě může být jejich odlišení obtížné, ale v akváriích zpravidla nečiní potíže. Od předcházejícího se liší lístky rozestavěnými okolo celé lodyhy. Také se mnohem méně větví a prakticky nepřirůstá k podkladu.

F

F

Vesicularia dubyana – měchýřka jávská

Vesicularia stejně jako Taxiphyllum má krátké dvojité žebro. Tyto dva rody se dají pod vodou poměrně snadno poznat podle postavení listů na lodyze, kdy u rodu Taxiphyllum jsou listy postavené spíše ploše a u rodu Vesicularia pravidelně okolo lodyhy. Vesicularia má také spíše široké buňky a hladký okraj listu. Toto se ovšem nedá příliš použít u tohoto druhu, který se od podobných liší pilovitým okrajem a poměrně úzkými buňkami (ale širšími než Taxipyhllum).

 

F

Vesicularia montagnei – měchýřka, vánoční mech

Velmi dekorativní druh mechu, který je i u nás dlouho pěstovaný. Vyznačuje se hustým pravidelným větvením připomínajícím placatý smrk. Jeho listy jsou krátké, velkou částí přirostlé k lodyžce, s hladkými kraji a krátkým dvojitým žebrem.

 

F

Vesicularia reticulata - měchýřka

Tento velmi častý mech se vyznačuje pravidelně řídce větvenou lodyhou pod vodou rostoucí vzpřímeně. Boční větve se již větví nepravidelně. Vzpřímeným růstem se odlišuje od podobných druhů jako V. dubyana či V. montagnei. K dostání je ještě druh V. sp. ‘Creeping‘, ale mimo způsobu růstu, který je ovšem závislí i od okolních podmínek, se mi nepodařilo zjistit, jak by se tyto dva druhy měli lišit.

 


F F F

 

Vesicularia ferriei - měchýřka

Tzv. smuteční mech je velice dekorativní svými převislými lodyhami. Tato vlastnost je pod vodou poměrně vzácná a díky ní je nezaměnitelný. Ovšem ne vždy jsou k dispozici dobře vyvinuté lodyhy a tak je často zaměňován za jiné druhy měchýřek, ale i za rod Taxiphyllum. Pod lupou jsou u tohoto druhy patrné široké listy s krátkou nasazenou špičkou.

 

F

Fontinalis hypnoides – pramenička chabá

Tento druh lze vzácně nalézt i v našich potocích. Ale se setkáte s příbuzným druhem F. antipyretika. Ten není pro akvária příliš vhodný. Roste o poznání pomaleji a méně se větví. Tyto dva druhy se od sebe liší tvarem listů, kdy F. antipyretika má listy klínovité a dělající tak lodyžku hranatou. Kdežto F. hyponoides má listy na ploše oblé a kolem lodyhy spíše rozestálé. Je to na pěstování nenáročný druh, který sice neochotně přirůstá k podkladu, ale zato dělá bohaté polštáře. Je také mnohem mohutnější než ostatní mechy.

F

 

F

Fissidens fontanus – krondlovka vodní

Krondlovku můžete v přírodě najít ve velkých řekách Čech a vzácně i na Moravě. V přírodě roste na přeplavovaných kamenech v plavebních komorách, ve splavech apod.

Do akvárií je velmi vyhledávaná pro svůj hustý nízký vzrůst. Je velmi náchylná na zařesení Záměna je možná jen s ostatními druhy Fissidens, od kterých se liší dlouhými a úzkými lístky.

 

F


Pěstované mechorosty se dají rozdělit na 2 skupiny. První jsou mechy (druhy výše) a tou druhou jsou játrovky (druhy níže)

 

Chiloscyphus polyanthos – křehutka obecná

Tato játrovka je v ČR velmi hojná. Roste na vlhkých kamenech a kmenech v okolí vody, ale i přímo v potocích. Na pěstování je poměrně náročná, v přírodě sice může růst i v poměrně silně proudící vodě, ale v akváriích nerada přirůstá.

Její stélky jsou relativně málo větvené s listy ploše rozložené. Díky tomu je prozatím nezaměnitelná s ostatními pěstovanými druhy mechorostů.

 

F

Riccia rhenana – trhutka rýnská

Tuto velmi oblíbenou u hladiny vzplývavou játrovku lze nalézt i v naší přírodě, nejčastěji v mělkých světlých tůních a v lužních lesích. Její původ v ČR je poněkud sporný, protože donedávna nebyla rozlišována od příbuzné R. fluitans. Morfologicky se velmi špatně odlišují, ale dalo by se říci, že R. rhenana je mohutnější, pravidelně větvená a větvení je spíše tupé. Kdežto u R. fluitans je větvení nepravidelné a spíše ostré. Ale tyto znaky jsou velice závislé na množství živin ve vodě a světla. Spíše než. R. fluitans se tedy pěstuje R. rhenana. Také je možné, že se pěstuje i nějaký tropický druh jako R. stricta.

Často se z plovoucích trsíků uvolňují stélky, které jsou těžší než vody a klesají ke dnu, kde s trochou péče mohou vytvářet pěkné chomáče. Často je tato forma spíše nežádoucí, protože se snadno zaplétá do ostatních rostlin.

Občas je nabízena forma R. sp. ‘Dwarf‘ (snímek dole uprostřed). K čemu vlastně patří tento název je otázkou. Často se pod tímto názvem nabízí husté trsíky s krátkými lodyhami, ale tento vzhled vzniká při dostatku živin u hladiny na světlém místě. Velké množství fotografií patří neplovoucí formě, ale je i možné, že právě tento název původně patřil k „pravé“ R. fluitans, která je menší než. R. rhenana. V ČR je ještě častá forma R. sp. ‘Slender‘, která se vyznačuje dlouhými málo větvenými stélkami (snímek vpravo).

 

F

F F F

Riccardia chamedryfolia – stěkovec vykrajovaný

Další druh vyskytující se i v ČR. Můžete ho velmi vzácně nalézt na kamenech v březích potoků. Ale spíše častěji narazíte na hojnější Riccardia multifida, který je také vhodný pro pěstování pod vodou (liší se pravidelným větvením lodyhy).

Tato játrovka velmi ochotně přirůstá k jakémukoliv druhu kamenu, ale bohužel velmi snadno zařasí.

 

F

Monosolenium tenerum – monosolenium křehké

Velmi pěkná játrovka, která občas přirůstá i k dekoraci. Pro akvaristy byl představen v roce 2002 firmou Tropica pod názvem "Pellia" a rychle si získal oblibu. Za dobrých světelných podmínek s dostatkem živin vytváří až 1,5 cm široké lodyhy. Častěji je spíše drobnější. Jeho stélky jsou také velmi křehké a snadno se rozlámou.

V přírodě roste nejčastěji emersně na vlhké půdě na stinných místech, často ve společnosti jiných játrovek např. s Marchantia palmata. V regionech, v kterých roste není tropické klima, spíše mírné nebo subtropické a ani celoročně dostatek vody pro růst.

Je podobná následujícím druhům, od kterých se snadno odliší pomocí žebra, které vede přes celou lodyhu.

F

 

F


V akváriích se kromě mechů a játrovek pěstují i kapradiny. Ty při klíčení ze spory mají poměrně složitý vývoj, který prochází přes játrovkám podobné stádium zvané prokel. Nepatří sice mezi mechorosty, ale pro jeho podobnost játrovkám je zde uvádím. Od plochých játrovek jako je Monosoelnium se dá odlišit např. nepřítomností žebra.

 

Lomariopsis lineata -

Nesnadno pěstovaný druh kapradiny, kterému se lépe daří v měkčí vědě. Je velice podobný monosoleniu od kterého se liší nepřítomností žebra a také trošku odlišným tvarem konců stélky, kdy Lomariopsis má konce stélky většinou širší než její zbytek.

 

F

Microsorum pteropus 'Windelov' – hnědovka křídlatá

Ti, kdo již nějakou dobu mají akvárium, určitě se již setkali s velice rozšířenou a oblíbenou kapradinou Microsorum pteropus. V akváriích se pěstuje v řadě variet, od mohutných rostlin po rostliny s listy jen pár cm velkými, listy mohou být jednoduché až několikrát dělené. Vzácně se ale na kořenech může objevit i její prokel, který je velmi podobný druhu Monosolenium či Lomariopsis. Od Lomariopsis se mimo jiné dá odlišit pomocí rhizomů, kdy Lomariopsis je má šedé a Microsorum hnědé.

 

F

 

Za správnost informací zodpovídá autor článku, dotazy směřujte na autora. Hodnocení článku hvězdičkami provádí redakce. K článku se vyjádřete pomocí palců (líbilo se / nelíbilo se).

Hodnocení
*****

Líbilo se: 90x Nelíbilo se: 1x Zveřejněno: 06.03.2014 Upraveno: 06.03.2014 Přečteno: 2302x

Schválili: romant ***** 07.03.14 • Heimdall ***** 07.03.14 • vaaclav ***** 07.03.14

Související články
Žádné související články
Další články z rubriky Rostliny
01.09.2012*****Hnojení pomocí Easy-Life1578x
19.02.2012*****Egerie, Elodea, Hydrila a Lag... Konkrétně1263x
08.06.2012*****Jávský mech vs. Singapurský mech2033x
26.01.2008*****PMDD14674x
28.02.2012*****Řasa v novém akváriu1532x
07.02.2016*****Pár slov o kryptokorynách1392x
03.06.2006*****Plovoucí rostliny23959x
26.07.2012*****Okřehek v akváriu2637x
07.12.2017*****Ceratophyllum demersum: Variabilita a potřeby akvarijního "plevele"583x
04.02.2017*****Sadenie jemných rastliniek do liaporu pomocou hrebeňa668x

Komentáře návštěvníků
Celkem: 23 záznamů přidat komentář Funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Reagovat na tento komentář [23] Zavlast® 22.01.16 22:56
Nádhernej přehled!!!
Děkuji

Reagovat na tento komentář [22] Xpe® 21.11.15 10:10
Moc pěkný a poučný článek, v profi provedený.

Reagovat na tento komentář [21] Pulec® 12.04.15 17:11
Perfektni ! Zatim jsem jen letmo prolitl ale presne neco podobneho jsme hledal :D !!!!!

Upravit Reagovat na tento komentář [20] ® 07.04.15 14:43
Johan palec nahoru vycerpavajici ale koupil jsem mechovou kouli a Název nevim mám na kelimku napsano aegagrophila spec linnaei porad prosim. Predem diky

Reagovat na tento komentář [19] jakomo77® 12.12.14 21:34
perfektní článek...

Reagovat na tento komentář [18] Werty74® 16.10.14 21:34
Moc dobrý počteníčko .

Reagovat na tento komentář [17] maryn® 25.06.14 10:17
Pěkný a přehledný článek.

Reagovat na tento komentář [16] olivis® 30.05.14 09:51
Moc pěkný článek

Reagovat na tento komentář [15] Johan® 16.03.14 09:04
pro sasula: U českých druhů by to nebyl problém, ale u těch, které u nás přirozeně nerostou bych si musel půlku českých názvů vymyslet a to si myslím, je pro tento účel zbytečné. Spíše, až zjistím jak, tak tam vložím hypertextové odkazy na popisy níže. Tahle tabulka slouží jen pro orientaci, co se nejčastěji špatně určuje.

Reagovat na tento komentář [14] sasula® 16.03.14 07:00
Taky se musím přidat k "chvaličům" jelikož je to fakt pěkný. Jen taková poznámka zda by do úvodní tabulky nebylo možné přidat i české ekvivalenty :-D

Upravit Reagovat na tento komentář [13] ® 15.03.14 12:35
Přehledný,krásně zpracovaný článek.To už je na nějakou brožuru.

Reagovat na tento komentář [12] bahno71® 15.03.14 08:37
roozhodně moc užitečny článek a už se těším na další aktualizace :)

Reagovat na tento komentář [11] leoncupra® 14.03.14 20:16
Super užitečnej článek :)

Reagovat na tento komentář [10] Jíťa® 14.03.14 18:56
Tak krásný přehled mechů jsem jinde nenašla, moc, moc díky. Díky tomu jsem si určila i to, co jsem si přinesla nedávno z lesa a nakonec vyhodila, protože to nebylo přímo z vody a já měla obavu, aby to pak nezačalo hnít a neudělalo průšvih.

Reagovat na tento komentář [9] secrof74® 10.03.14 23:20
Naprosto perfektní článek a díky za něj.

Reagovat na tento komentář [8] kofejn® 10.03.14 18:56
Moc pěkný článek, pro toulky po lesních potocích se hodí. Jinak prokel od hnědovky mám po celém akva: kořen je obrostlý celý, na šutru, na liaporu a i na biomolitanu. Ještě štěstí, že neleze po kytkách, takhle je moc pěkný.

Reagovat na tento komentář [7] Steinarka® 10.03.14 16:56
Ono je to takto veľmi krásne ale v praxy zohnať viac druhov machu neni jednobuché ...

Reagovat na tento komentář [6] Johan® 10.03.14 09:45
Pokud máte někdo nějaký oblíbený odkaz na "akvarijní mechy", budu rád, když ho zde poskytnete.
Případně i zkušenost pod kterým názvem jste jaký druh zakoupili.

Reagovat na tento komentář [5] Horác® 09.03.14 21:46
precizně zpracované ... jako vždy :o) ... díky

Reagovat na tento komentář [4] sabbath® 09.03.14 19:00
Určitě užitečný a potřebný článek k určování druhů mechu ve kterým mám stále velký chaos. Děkuji za něj.

Reagovat na tento komentář [3] SlavekB® 09.03.14 17:15
Parádní rozbor

Reagovat na tento komentář [2] Táborita® 09.03.14 11:23
jako vždy dokonalé :)

Reagovat na tento komentář [1] lhajek® 09.03.14 08:02
Perfektní přehled. Doposud jsem čerpal jen odsud: www.aquamoss.net/ , ale tady jsou nyní navíc i játrovky.

Další články tohoto autora
08.12.2013*****Jak začít s akvaristikou14787x
09.02.2013*****Po letech na výstavě v HK (2013) (část 2)552x
09.02.2013*****Po letech na výstavě v HK (2013) (část 1)658x
29.12.2012*****Řasy a podobné organismy v akváriu22067x
26.07.2012*****Okřehek v akváriu2637x
27.02.2011*****Oxid uhličitý - formy, distribuce, přidávání5091x© RYBICKY.NET - http://rybicky.net/clanky/1322-maly-atlas-mechu