Přihlaste se a využijte web naplno RYBICKY.NET »

Atlas akvarijních ryb

 

Atlasy » Ryby » Čeledi » C » Cyprinidae Česky kaprovití   Vytisknout tuto stránku 

Vivarium
Druhy z této čeledi najdeme na většině kontinentů. Jedná se o nejpočetnější čeleď. Ryby osídlují různé typy vod a patří k nejméně náročným rybám. Zpravidla jsou schopni se přizpůsobit rozličným podmínkám chovatelů.

Všichni kaprovití se rozmnožují volným kladením jiker, o vylíhlý potěr se nestarají.

Tvar těla je vřetenovitý, najdou se však i jedinci zploštělí s protáhlým tělem. Ryby mají sedm ploutví, dvě skupiny ploutví jsou párové, tři ploutve jsou samostatné. V hltanové dutině mají zvláštní pomůcku - orgán drtící potravu.

Zpravidla se jedná o všežravce.

Jednotlivé druhy jsou různě zbarvené, barevná škála je obrovská.

Základní dělení určuje teplota vody:

- 1.) Studenovodní zástupci - jsou vhodní zejména do zahradních jezírek. Snáší i velmi nízké teploty, mnohé jsou schopné přezimovat v přírodních podmínkách. Z akvarijního hlediska jsou nejoblíbenější KOI kapři, ozdobné formy Karasa zlatého a Závojnatky.

- 2.) Subtropičtí zástupci - jsou rozšířeni v teplejších vodách severní polokoule, především v Indii, Číně a Bangladéši. Z akvarijního hlediska jsou nejoblíbenější Kardinálky, Dánia a některé druhy Parmiček (čtyřpruhá, pětipruhá, nádherná, purpurová, velkoskvrnná, cejlonská, černoskvrnná, skvrnitá, pruhoocasá, zlatá, duhová...).

- 3.) Tropičtí zástupci - obývají jihovýchod Asie a Afriku. Z akvarijního hlediska jsou nejoblíbenější Razbory, Dania, další druhy Parmiček.....

K nejznámějším rodům této čeledi patří - cejn, hrouzkovka, ouklej, tolstolobec, bolen, parmička, parma, razbora, karas, ostroretka, kýlnatka, amur, danio, hrouzek, tolstolobik, jelec, střevle, perlín, kardinálka, lín, kapr.

Kmen: Chordata, Třída: Actinopterygii - paprskoploutví, Řád: Cypriniformes - máloostní. V současné době čeleď zahrnuje přes 344 rodů s více než 2911 vědecky popsanými druhy ryb. Je pravděpodobné, že budou objeveny další nové druhy, patřící k této čeledi.

Latinsky Zástupci:
Abramis brama
Alburnus alburnus
Balantiocheilos melanopterus
Barbodes everetti
Barbonymus schwanenfeldii
Barbus fasciolatus
Barilius bernatziki
Boraras brigittae
Boraras maculatus
Boraras merah
Boraras micros
Boraras naevus
Boraras urophthalmoides
Brevibora dorsiocellata
Carassius auratus
Carassius auratus auratus var. bicaudatus
Carassius carassius
Carassius gibelio
Crossocheilus langei
Crossocheilus oblongus
Crossocheilus reticulatus
Crossocheilus siamensis
Cyclocheilichthys janthochir
Cyprinella lutrensis
Cyprinus carpio
Cyprinus rubrofuscus var. koi
Danio aesculapii
Danio albolineatus
Danio erythromicron
Danio frankei
Danio choprae
Danio kerri
Danio kyathit
Danio margaritatus
Danio nigrofasciatus
Danio rerio
Danio roseus
Danio sp. Hikari
Danio tinwini
Dawkinsia assimilis
Dawkinsia Rohani
Dawkinsia tambraparniei
Desmopuntius johorensis
Devario aequipinnatus
Devario auropurpureus
Devario devario
Devario pathirana
Devario regina
Enteromius hulstaerti
Enteromius jae
Epalzeorhynchos bicolor
Epalzeorhynchos frenatum
Epalzeorhynchos kalopterus
Garra cambodgiensis
Garra flavatra
Garra gotyla
Garra rufa
Gobio gobio
Chela dadiburjori
Labeo cyclorhynchus
Labeo forskalii
Labeo chrysophekadion
Laubuka caeruleostigmata
Leptobarbus hoevenii
Leucaspius delineatus
Leuciscus idus
Luciosoma setigerum
Microdevario kubotai
Notropis chrosomus
Opsaridium christyi
Oreichthys cosuatis
Osteochilus hasseltii
Pethia conchonius
Pethia cumingii
Pethia erythromycter
Pethia setnai
Pethia ticto
Phoxinus phoxinus
Pseudorasbora parva
Puntigrus tetrazona
Puntius bimaculatus
Puntius dorsalis
Puntius fasciatus
Puntius filamentosus
Puntius lateristriga
Puntius lineatus
Puntius mahecola
Puntius nigrofasciatus
Puntius oligolepis
Puntius padamya
Puntius pentazona
Puntius semifasciolatus
Puntius titteya
Rasbora borapetensis
Rasbora einthovenii
Rasbora elegans
Rasbora trilineata
Rasbora vaterifloris
Rhodeus amarus
Romanogobio kesslerii
Rutilus rutilus
Sahyadria denisonii
Sawbwa resplendens
Scardinius erythrophthalmus
Sikukia flavicaudata
Squalius cephalus
Sundadanio axelrodi
Tanichthys albonubes
Tanichthys micagemmae
Tinca tinca
Trigonopoma pauciperforata
Trigonostigma espei
Trigonostigma hengeli
Trigonostigma heteromorpha
Česky Zástupci:
Amuřice Hoevenova
Cejn velký
Danio aesculapii
Dánio bengálské
Dánio cejlonské
Dánio dlouhovousé
Dánio duhové
Dánio Hikari
Dánio královské
Dánio leopardí
Dánio malabarské
Dánio modré
Dánio myanmarské
Dánio perlové
Dánio pruhované
Dánio růžové
Danio tinwini
Dánio tmavopruhé
Gara kambodžská
Gara pákistánská
Gara rudohnědá
Gara žlutopruhá
Hořavka duhová
Hrouzek Kesslerův
Hrouzek obecný
Jelčík červenavý
Jelec jesen
Jelec tloušť
Jeleček duhový
Kapr obecný
Kapr východoasijský var. Koi
Karas obecný
Karas stříbřitý
Karas zlatý
Kardinálka čínská
Kardinálka vietnamská
Kosuati indický
Kýlnatka modroocasá
Kýlnatka tamilská
Labeo černé
Labeo červenoploutvé
Labeo Forskålovo
Labeo krásnoploutvé
Labeo skvrnité
Lín obecný
Ouklej obecná
Parmička assimilis
Parmička Bernatzikova
Parmička cejlonská
Parmička černopruhá
Parmička červenoocasá
Parmička čtyřpruhá
Parmička Denisonova
Parmička duhová
Parmička dvojskvrnná
Parmička erythromycter
Parmička Everettova
Parmička Hulstaertova
Parmička indická
Parmička janská
Parmička křížová
Parmička nádherná
Parmička ocasatá
Parmička páskovaná
Parmička perleťová
Parmička pětipruhá
Parmička polopruhá
Parmička pruhoocasá
Parmička příčnopruhá
Parmička purpurová
Parmička rhodeská
Parmička Rohanova
Parmička sanguemská
Parmička Schwanenfeldova
Parmička temnoskvrnná
Parmička velkoskvrnná
Parmička vláknoploutvá
Parmička z Oděsy
Parmička žlutoocasá
Parmička žlutoploutvá
Parmička žraločí
Parmoun Langův
Parmoun síťkovaný
Parmoun širokopruhý
Perlín ostrobřichý
Plotice obecná
Pstruhovec příčnopruhý
Razbora Axelrodova
Razbora černopruhá
Razbora červenopruhá
Razbora Einthovenova
Razbora Espeho
Razbora Hengelova
Razbora klínoskvrnná
Razbora lysá
Razbora okoskvrnná
Razbora oranžovopruhá
Razbora perleťová
Razbora průsvitná
Razbora ranongská
Razbora skvělá
Razborka barmská
Razborka bornejská
Razborka drobná
Razborka kalimantanská
Razborka skvrnoocasá
Razborka thajská
Razborka trpasličí
Slunka obecná
Střevle potoční
Střevlička východní
Tvrdoretka Hasseltova
Vader jávský
Závojnatka čínská

Fotogalerie
Fotogalerie
zástupců čeledi

 
 
© RYBICKY.NET - https://rybicky.net/atlasryb/celed/Cyprinidae