Přihlaste se a využijte web naplno RYBICKY.NET »

Cejn velký - Abramis brama

 

Atlasy » Ryby » Česky » C » Cejn velký 

Vivarium
Vivarium
Abramis brama | © půlpy
Cejn velký | © Mrkef
Cejn velký | © Mrkef
Cejn velký | © laky2222
Cejn velký | © půlpy

Další fotky na GooglePicSearchYahooYouTube videa

Česky   Cejn velký
Latinsky   Abramis brama
Slovensky   Pleskač vysoký

VelikostTeplotapHTvrdost
3010715
cm°C|dGH
90247.525

Čeleď: Cyprinidae (kaprovití)
Anglicky: Common bream, freshwater bream, bream, bronze bream, carp bream
Synonyma: Cejn veliký, dlešec, dlešť, pražma, lopaťák.
Biotop: Řeky
Věd.popsáno: Linné, 1758
Původ: ČR
Chov: Snadný
Lokalizace: Celá nádrž
Délka života: Podle literárních údajů je cejn dlouhověkou rybou a je schopen se dožít i více než 30 let – konkrétně je uváděna např. samice cejna z Finska, která ve věku 32 let měřila 50,4 cm a vážila 2,4 kg. Jinou podobně dlouhověkou rybou byl exemplář z Ruska starý 36 let. Na většině našich lokalit (zvláště pak ve zmíněných zakrslých populacích) však nenajdeme ani ryby polovičního stáří.
Min.vel.n.: Chov v akváriu je nevhodný.
Krmení: Jedná se o všežravou rybu. Potravu cejna tvoří především drobní živočichové ukrývající se v bahnitých nánosech (nitěnky, patentky atp.) a také zbytky odumřelých organismů (detrit). V letním období se hejna cejnů často pohybují ve vodním sloupci a pak může tvořit značnou část jejich potravy plankton.
Pohlaví: Mimo období tření obtížně zjistitelné. Během tření se samci snadno odliší od samic, protože mají výraznou třecí vyrážku.
Odchov: Tření cejnů probíhá zjara, nejčastěji v květnu, vzácněji v červnu. Někde se cejni třou jednorázově, jinde ve 2–3 dávkách. Samci mají v průběhu tření výraznou třecí vyrážku, která se vytváří už zhruba měsíc před výtěrem. Kvůli výtěru se cejni shlukují do početných hejn a občas podnikají kratší migrace, například do přítokových oblastí přehrad. Častým jevem je postupné vytírání ryb podle velikosti. Větší jedinci se třou jako první a po nich se do výtěru postupně zapojují stále menší ryby.
K výtěru dochází v ideálním případě na zarostlých mělčinách, protože cejn je druhem ukládajícím jikry na vodní rostlinstvo, kořínky vrb a podobné substráty. Intenzita tření bývá nejvyšší v nočních hodinách.
Společně s cejny se často vytírají i další druhy ryb, takže tento druh vytváří možná nejvíc mezidruhových kříženců ze všech našich ryb. Kříženci s ploticí a někdy i s cejnkem malým jsou místy poměrně běžní, např. na ÚN Orlík je z 1000 kusů „bílé ryby“ asi 5–7 % kříženců. Pravidelně se cejn kříží i s perlínem. Kříženci velikostně zaostávají za cejnem, nesou znaky obou rodičovských druhů a u křížence s ploticí dochází i pohlavnímu dozrávání, kdy se např. u samců tvoří výrazná třecí vyrážka. Je ovšem otázka, jak je to s životaschopností jejich pohlavních produktů.
Pohlavně cejn dospívá ve stáří 2–11 let, v průměru zřejmě asi ve 4. roce života. Samice může mít 30000–350000 jiker, průměrně kolem 100000 jiker.
Snášenlivost: Chov s jinými rybami většinou není problematický. Jeho jikry a raná stadia potěru jsou potravou mnoha druhů ryb včetně kaprovitých. Mladší ročníky cejna představují běžnou potravu pro dravce jako je štika a candát, dospělí cejni jsou pak významnou složkou potravy sumce.
Charakteristika: Cejn velký je jednou z našich nejhojnějších, nejznámějších, nejvíce lovených a nejčastěji zkoumaných ryb. Jeho typickým prostředím byly původně dolní toky a klidné úseky řek s bahnitými nánosy na dně. Rozšířil se ale i do stojatých vod od tůní až po rybníky, pískovny nebo údolní nádrže. Na mnoha místech je dominantním druhem, tvořícím většinu biomasy, v čemž mu zpravidla konkuruje pouze vysazovaný kapr.
Typickým znakem cejna je vysoké ploché tělo, díky němuž obdrželi větší jedinci přezdívky jako lopata nebo lopaťák. Boky cejna jsou pokryty šupinami, jejichž barva se s postupujícím věkem ryby postupně ztmavuje až do typického šedožlutého nebo nazlátlého odstínu. Ploutve jsou dlouhé, špičaté a všechny mají tmavou barvu. V ocasní ploutvi je dolní výběžek většinou delší a špičatější než horní. Řitní ploutev je dlouhá a co do délky jí mohou konkurovat pouze ploutve zbylých dvou druhů cejnů žijících na východě našeho území.
Tlamka cejna je výrazně spodní a ryba ji může vysunout směrem dolů jako kratičký chobot, s jehož pomocí proniká v usazeninách dna ke své potravě.
Cejn je na našich vodách původní nenahraditelnou rybou mající značný význam pro sportovní rybolov od rekreačního chytání až po závodní plavanou.
Biolib.cz: Přejít na taxon
Plave v nádrži:Zobrazit prezentace
Nabízí:Zobrazit nabídky od našich uživatelů
Zakoupeno:
Fotky:Zobrazit fotky z prezentací našich uživatelů
Komentáře:Zobrazit komentáře našich uživatelů
Fórum:Zobrazit související témata v našem diskuzním fóru
Související:Zobrazit další ryby rodu Abramis (latinsky)
Zobrazit další ryby rodu Cejn (česky)
Zobrazit další ryby rodu Pleskač (slovensky)
Abramis brama | © půlpy
Cejn velký | © Mrkef
Cejn velký | © Mrkef
Cejn velký | © laky2222
Cejn velký | © půlpy

Další fotky na GooglePicSearchYahooYouTube videa


Použití textů nebo fotografií z našeho atlasu bez výslovného souhlasu majitele webu je přísně zakázáno.

© RYBICKY.NET - https://rybicky.net/atlasryb/cejn_velky