Přihlaste se a využijte web naplno RYBICKY.NET »

Krunýřovci rodu Otocinclus

 

Články » Krunýřovci rodu Otocinclus   Vytisknout tuto stránku 

Krunýřovci rodu Otocinclus

Publikováno: 30.10.2010 • Autor: © navik • Rubrika: Ryby

Krunýřovci rodu Otocinclus

Biologické zařazení

Říše

Animalia

Kmen

Chordata

Podkmen

Vertebrata

Třída

Actinopterygii

Řád

Siluriformes

Čeleď

Loricariidae

Podčeleď

Rod

Hypoptopomatinae

Otocinclus

 

Rod Otocinclus byl ustanoven Copem v roce 1872 s genotypovým zástupcem Oticinclus vestitus a až do devadesátých let čekal na řádnou revizi, kterou provedl a v roce 1997 publikoval Scott A. Schaffer (http://www.jstor.org/pss/4065046) se 13 ustanovenými druhy, na jehož práci pak navázali další odborníci. Značná část druhů byla přeřazena z rodu Otocinclus do rodů Hisonotus, Macrotocinclus a jiné

Pojmenování rodu vychází ze zvláštní stavby části lebečních kostí, jež tvoří mřížku v místě vnějšího ucha u jiných obratlovců (otos- ucho, kinklis-mřížka), charakteristické pro tento rod (viz foto http://www.aquaportail.com/topic-1300-9-otocinclus-origine-du-nom-en-photo.html ).

Popis aktuálně validních druhů včetně českých jmen a synonym

Lantinské pojmenování

České jméno

Synonyma

Macrotocinclus affinis, Steindachner, 1877

krunýřovec jednopruhý

Otocinclus affinis

Macrotocinclus flexilis,

krunýřovec pružný

O. flexilis, O.arnoldi

O. batmani, Lehmann, 2006

O.sp. „Amapá“

O. bororo, Schaefer, 1997

krunýřovec bororo

O.sp. „Guapó“

O. caxarari, Schaefer, 1997

krunýřovec mirimský

O.sp. „Rio do Peixe“

O. cocama, Reis, 2004

krunýřovec cocama

O.sp. „Ucayali“?

O. hasemani, Steindachner, 1915

krunýřovec Hasemanův

O.sp. „Rhodonia“

O. hoppei, Ribeiro, 1939

krunýřovec belémský

O.sp. „Xingu“

O. huaorani, Schaffer, 1997

krunýřovec napský

O.negros sp. „Paraguay“

O. macrospilus, Eigenman & Allen, 1942

krunýřovec moronanský

O. mariae, Fowler, 1940

krunýřovec mamorénský

O. mimulus, Axenrot & Kullander, 2003

krunýřovec kejklíř

O. mura, Schaefer, 1997

krunýřovec mura

O. tapirape, Britto & Moreira, 2002

O. vestitus, Cope, 1872

krunýřovec drobný

O.vittatus, Regan, 1904

krunýřovec stužkovitý

LDA 23

O. xakriaba, Schaefer, 1997

krunýřovec colherský

Výskyt

Sumečci rodu Otocinclus se vyskytují na velké části jihoamerického kontinentu. Severní hranicí jejich výskytu je Kolumbie, (oblast Rio Meta, jež spadá do povodí řeky Orinoco), jižní hranicí výskytu je řeka Paraguay z povodí Paraná v Argentině.

I když by protáhlý tvar těla svědčil o životě v prudce tekoucí vodě, nachází se převážně na vegetaci a kořenech pomalu tekoucích vodách při břehu větších řek a jejich přítoků a lagunách převážně ve velkých hejnech, které dosahují i počtu desetitisíc jedinců. (viz video http://www.youtube.com/watch?v=ilnitMs1LRk&NR=1 )

Vzhled

Tito drobní přísavní sumečci dosahují obvykle průměrné standardní délky  35-40 mm. Tělo je štíhlé, dorzoventrálně zploštělé, hlava i tělo jsou porostlé drobnými odontody zřetelnými i na rypci. (viz fota )

2x O.vittatus

 

F

 

 

F

 

 

O.macrospilus

 

F

 

Na rozdíl od většiny jiných sumečků stejné čeledi převážná část druhů tohoto rodu není vybavena vychlípeninou duhovky pro regulaci množství procházejícího světla (na rozdíl od rodu Macrotocinclus, kde je tento znak přítomen u všech zástupců). Přísavná tlamka je v horní i dolní čelisti vybavena druhově charakteristickým počtem zoubků, jež napomáhají k seškrabávání nárůstu měkkých řas a sinic, které tvoří převážnou část přirozené stravy. Hřbet je od rypce po hřbetní ploutev vyklenutý, od hřbetní po ocasní ploutev již téměř rovný. Oči jsou relativně veliké (průměrně 17-21 % délky hlavy) umístěné po stranách. Velká část běžných druhů má obdobné zbarvení: tmavě hnědošedý až černý podélný pás na bocích (dle druhu širší či užší), kontinuální či fragmentovaný avšak většinou zřetelný. Hřbet zbarven variabilně od antracitové po béžovou barvu s případným variabilním vzorem. Na břišní části zbaven světle, obvykle mohou být částečně viditelné i vnitřní orgány a prosvítají žábry. U druhů O.xakriaba a O.mimulus se po stranách na břišní části mohou vyskytovat malé tmavé body.

 

F

 

 

F

 

Potrava

Krunýřovci rodu Otocicnclus jsou omnivorní s převahou rostlinné složky – jsou typickými představiteli přísavných sumečků okusujících řasový nárůst s obsahem mikrofauny, kterou pokrývá potřebu proteinů. V nádržích neposkytujících dostatek řas je nutno dokrmovat tabletami s obsahem rostlinné složky a nabídnout alternativní krmiva rostlinného původu (špenát, okurka salát apod - nejlépe spařený, či promražený, vzhledem k tomu, že zdravé rostlinné pletivo není schopen zuby „nastrouhat“). Vhodné je mít v dekoracích kořen.

Pohlavní dimorfismus

Samečci jsou u vzrostlejších ryb znatelně menší a štíhlejší v břišní části než samičky, za běžných okolností bývají i ze hřbetní strany o odstín tmavší.

Charakteristika

Mírumilovná rybka jak vnitrodruhově tak i mezidruhově pohybující se ve střední a dolní část nádrže přisátá na rostlinách, dekoraci či stěně akvária a na dně. Doporučuje se chovat minimálně skupinka 5-6 rybek, jedná se u druhy, který se ve volné přírodě vyskytuje ve velkých hejnech, osamocená rybka se nebude cítit dobře. V dobrých podmínkách se dožívají  4-5 let. Vzhledem k dovozu obvykle již dospělých rybek z odchytu se věk rybek špatně odhaduje.

Po aklimatizaci se jedná o relativně nenáročnou rybku při vhodné péči. Je třeba brát potaz, že se jedná o importované jedince, proto je třeba zajistit chov v čisté vodě pokud možno prosté dusíkatých odpadních látek. I když je vybaven možností využití atmosférického kyslíku (hlavička je při přisátí na stěnu akvária či list vystupující z vody napůl vynořena a pomocí bohatě prokrvené vychlípeniny jícnu může vstřebat kyslík) je lépe je chovat v přiměřeně obsazené nádrži bez velkých predátorů a zajistit vhodné krmivo, které přijímají - spokojený otocinclus má vždy bříško naplněné stravou  nikoli propadlé.

Rozmnožování

V akváriích se zcela běžně nerozmnožuje, rybky nabízené v prodejnách pocházejí téměř výhradně z odchytů. Nicméně již byl opakovaně zaznamenán, obvykle v prvním roce po importu.
V době tření skupinka samečků pronásleduje samičku, obdobně jako u pancéřníčků rodu Corydoras zaujme sameček před samičkou „T“ pozici, a za prohnutí ocasu a hlavy kolem hlavy samičky a dochází k oplodnění jednotlivě či několika jiker o průměru cca 1 mm v břišních ploutvích samičky, které pak jsou nalepeny obvykle na stěnu akvária či širší listy rostlin. (odkaz na foto a videa tření)

http://www.planetcatfish.com/catelog/image.php?image_id=7188

http://www.youtube.com/watch?v=vYPlx69hCmU

http://www.youtube.com/watch?v=0rxiAZGvNXg

http://www.youtube.com/watch?v=aichefMlLP4&NR=1

Larva po vylíhnutí má 3-4 mm, spásají nárůsty řas a rozsivek (ideální stav, připravit si kameny či skleněné desky porostlé řasou)) popř. je třeba nabídnout jemné krmivo rostlinného původu. Při krmení výhradně žábronožkou či jiným jemným krmivem živočišného původu dochází k ucpání střeva a úhynu.

Vybavení nádrže

Akvárium pro ryby rodu Otocinclus by mělo být o velikosti minimálně 50 litrů větší nádrž pro dostatečný nárůst řas je vhodnější, dobře zarostlou většími rostlinami a vybavenou kořeny.  Lze je chovat  i ve společné nádrži, kde by však neměly být s většími rybami, které by je mohly považovat za vhodnou kořist – i těm by se mohla vzpříčit v tlamě po vztyčení tvrdých prvních paprsků prsních a hřbetní ploutve a vést l úhynu jak sumečka, tak i lovce.

Nejčastější zástupci

Krunýřovci rodu Otocinclus jsou obvykle v nabídce velkoobchodů a tím i v maloobchodní síti nabízeni špatně druhově určeni jako Otocinclus affinis (popř. O. arnoldi) - oba druhy byly přeřazeny do rodu Macrotocinclus - M. affinis se vyskytuje i v přírodě zřídka a není obchodně dovážen a lze jej odlišit jednak méně výrazným zbarvením - světle šedé a méně výrazným podélným pruhem, duhovka oka má vychlípeninu obvyklou u jiných sumečků čeledi Loricariidae (iris diverticulum) jež se u běžně dovážených druhů rodu Otocinclus nevyskytuje, O.arnoldi je neplatný název Macrotocinclus flexilis, jež je zbarven jinak a dorůstá téměř dvojnásobné velikosti.
Obvykle dováženými vzhledově podobnými druhy s podélným pruhem jsou Otocinclus vittatus, O. macrospillus a O. hoppei - případní chovatelé O. affinis tedy chovají s největší pravděpodobností jeden z těchto druhů.  Dalším běžně nabízeným druhem je Otociclus cocama, jenž je svým charakteristickým zbarvením s jinými druhy nezaměnitelný.

Proč mi nevydrží?

Je častým dotazem akvaristů, jimž záhy po nákupu či po několika týdnech tyto rybky hynou. Zde je třeba si opět uvědomit, že v obchodech jsou nabízeny rybky výhradně z importu, tedy obvykle dlouhodobě strádající a vyhaldovělé. Již při nákupu je vhodné zkontrolovat stav a kondici rybek. Pokud mají propadlá či lépe řečeno vpadlá bříška, oči, polehávají někde se složenými ploutvemi a povrch těla není bez vad (odřeniny či jiná poškození), je lépe takové rybky nekupovat, jedná se zhusta o „živé mrtvolky“. které se nám ani při té nejlepší péči již nepodaří dostat do kondice a obvykle uhynou. Nejvhodnějším postupem je zajistit si doma již delší dobu předem dobře zaběhlou karanténní nádrž nejlépe již více či méně zařasenou (štětičkovou čo vláknitou řasu nebrat :-) ) s nastavenou vhodnou druhovou teplotou. I když jsou rybky tohoto rodu v dobré kondici schopny tolerovat rozsah pH 6,0-7,5 i středně tvrdou vodu, pro aklimatizaci by bylo lépe přiblížit se parametry vodám, v kterých běžně žijí (slabě kyselé, měkké). Před nákupem, je-li to možné navštívit prodejnu několik dní po sobě a sledovat před nákupem stav rybek v prodejně a ochotu přijímat krmivo.

Pokud rybky hynou po několika týdnech obvykle nemají dostatek vhodného krmiva - v menší nádrži nenajde hejno 5-10 ks dostatečné množství řas a pokud nedostanou vhodné krmivo, mohou hynout hlady.

Zdroje

http://www.wetwebmedia.com/FWSubWebIndex/otocinclusart.htm obecný, starší

http://www.tropicalfishkeeping.com/profiles/oto-catfish/ obecný aktuální

http://www.webcityof.com/miff1068.htm

http://www.otocinclus.com/

http://www.fishpondinfo.com/otto.ht

http://www.planetcatfish.com/shanesworld/shanesworld.php?article_id=178

http://www.planetcatfish.com/cotm/cotm.php?species=otocinclus+vittatus&article_id=45

http://www.planetcatfish.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=6900&start=0

http://www.planetcatfish.com/catelog/species.php?species_id=804

http://www.planetcatfish.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=29245&start=100 rozmnožení

http://forums.tfhmagazine.com/viewtopic.php?f=83&t=13374 obecný + popisu druhů a taxonomie

http://coryforum.de/thread.php?threadid=739 taxonomie

http://www.aquarium-forum.at/showthread.php?t=1136 - čl.identifikace otocinclus

http://www.remowiechert.de/otobestimmung.html čl.identifikace otocinclus

http://www.jstor.org/pss/4065046 Schaefer 1997

Hans Georg Evers & Ingo Seidel, Catfish Atlas Vol. 1, Mergus, 1st edition

 

Za správnost informací zodpovídá autor článku, dotazy směřujte na autora. Hodnocení článku hvězdičkami provádí redakce. K článku se vyjádřete pomocí palců (líbilo se / nelíbilo se).

Hodnocení
*****

Líbilo se: 43x Nelíbilo se: 1x Zveřejněno: 30.10.2010 Upraveno: 30.10.2010 Přečteno: 5319x

Schválili: Bob66 ***** 05.01.13

Související články
Žádné související články
Další články z rubriky Ryby
26.05.2009*****Pôrodnička v hlavnom/odchovnom akváriu3028x
13.12.2011*****Mohou se přemnožit paví očka?2276x
02.02.2016*****Cyrtocara moorii - Blue Dolphin - Tlamovec hlavatý560x
23.03.2009*****Tlamovci z jezera Malawi7235x
18.03.2008*****Krunýřovci (Loricariidae)10358x
02.02.2011*****Krmíme společně857x
19.01.2012*****Aklimatizace akvarijních ryb1725x
01.02.2013*****Pancierniček Panda - odchov133x
29.09.2010*****Párové chování velkých cichlid1833x
07.04.2015*****Moje zkušenost - Mikrogeophagus ramirezi1674x

Komentáře návštěvníků
Celkem: 17 záznamů přidat komentář Funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Reagovat na tento komentář [17] Roger® 02.06.20 13:21
Pěkně napsané, v akvariu se jako hejnové ryby vůbec nechovají, už 2 roky mám ve dvou akvariích po jednom kuse (kupoval jsem jich víc, ale do pár týdnů zbyl 1ks v každěm) a vypadají tuze spokojeně.

Reagovat na tento komentář [16] Afropithecus® 06.10.17 16:56
Rád jsem si přečetl. Díky

Reagovat na tento komentář [15] Xpe® 22.11.15 18:25
Pěkný a poučný článek, jsou to super rybky.

Reagovat na tento komentář [14] AkvaristaŠtěpán® 23.07.15 08:28
otíky mám rád, pěkný článek

Reagovat na tento komentář [13] ilhanek® 31.05.15 13:12
dobrý článek.. a skvělé rybky :-)

Reagovat na tento komentář [12] jakomo77® 14.12.14 14:46
tohle jsem potřeboval...díky

Reagovat na tento komentář [11] Burik® 18.02.14 19:00
Nevíte,kde by se u nás dal koupit Otocinclus cocama?V článku stojí,že je to běžně nabízený druh.

Reagovat na tento komentář [10] LinaDee® 22.05.13 19:21
Parádní článek

Reagovat na tento komentář [9] Ria542® 13.03.13 07:57
Tiež budem mať aspoň dvoch. Dúfam že sa im bude dariť. :D

Reagovat na tento komentář [8] Mircorybickar® 02.03.13 16:07
Super clanok, asi si par kusov kupim.

Reagovat na tento komentář [7] koikapor® 14.03.12 14:16
pekne rybky

Reagovat na tento komentář [6] Luminus® 07.11.10 15:32
Otíkové jsou oblíbený rybky mojí mamky. Kupoval jsem je na dvakrát pod názvem affinis, ale rozhodně jsou obě várky rozdílné.Jedni jsou tmavší a větší a ti druzí světlejší mramorovitě šedí a menší.

Upravit Reagovat na tento komentář [5] ® 01.11.10 20:09
Chovám Otíky už pár let a jsou to mé oblíbené rybičky.Zřejmě mám O.-hoppei,alespoň podle všech znaků si to myslím.Prní várku jsem pořídil v počtu 25 kousků,po třech měsících zbyla cca. polovina a ta se držela dalších pár let.Postupně jsem dokupoval další,nicméně vytřít se mi je nepovedlo i když nějaké náznaky byly.Teď je chovám spolu s krevetkama ve čtyřech nádržích po cca. 60-70l.av každé je 6-7 Otíků a tam se jim určitě líbí.Je to rybka velice vitální,pozorovat je je zážitek!!! Všem je doporučuji a přeji úspěch s rozmnožením,který se už několikkrát povedl!!!

Reagovat na tento komentář [4] Plecos® 31.10.10 21:52
No teplota... nevím, kdy jsem tam naposledy přenastavoval termostat u topítka, ale ukazuje mi na teploměru 31°C :-)
Ale určitě jsem je neměl při této teplotě věčně :-)

Reagovat na tento komentář [3] navik® 31.10.10 20:26
Díky Vašku, asi se bude jednat o předposlední odkaz na Remo Wiecherta, kde je klíč k určení druhu včetně fotografií - velmi dobrý. A pro ostatní - při velmi dobré péči (a předpokládám nižší teplotě) je mezní dožití 7-8 let :-).

Reagovat na tento komentář [2] Plecos® 31.10.10 20:11
Hezký článek Jirko :-)
Nedávno jsem na internetu narazil na hezkou tabulku, kde byly ilustrace jednotlivých druhů, možná to tady máš v lincích, snad jen u dvou jsem nenašel mezi nimi rozdíly :-)
Jen přidám takovou perličku - mám posledního dožívajícího otíka - samce, kterého jsem kupoval ještě v době, kdy jsem měl jedno 96 litrové spol. rostlinné akva, což je už dnes takových 7-8 let. Poslední, zhruba stejně stará, samička mi uhynula někdy rok nazpátek a ještě pár měsíců před úhynem jsem náhodou našel jednu jikru.
Nikdy předtím jsem si žádné nevšiml, ale taky až teď měli sami pro sebe 35 litrové rostlinné akva. Že to je jikra jsem poznal, až když jsem ji rozmáčkl...

P.S. Nevíte někdo proč, když při psaní komentáře kliknu na Backspace, Enter, Shift nebo omylem i na šipky, tak mi začnou naskakovat fotky???

Reagovat na tento komentář [1] Bob66® 31.10.10 19:53
Perfektní článek, asi si jich pár koupím :-)

Další články tohoto autora
09.01.2010*****Skalára amazonská (Pterophyllum scalare) - rozlišení pohlaví4988x© RYBICKY.NET - http://rybicky.net/clanky/533-krunyrovci-rodu-otocinclus