Přihlaste se a využijte web naplno RYBICKY.NET »

Atlas akvarijních ryb

 

Atlasy » Ryby » Čeledi » G » Gobiidae Česky hlaváčovití   Vytisknout tuto stránku 

Vivarium
Tato čeleď zahrnuje menší druhy ryb, pro které je mimo jiné typické to, že jim břišní ploutve srůstají v přísavný terčík, kterým se přidržují podkladu.

Charakteristika: protáhlé tělo s ozubenou tlamou, místo čichových jamek mají trubičky, 2 hřbetní ploutve, hřebenité šupiny, hrdelní postavení břišních ploutví (jsou spojeny v jednu), postranní čára chybí.

Většina zástupců této čeledi žije v tropických oblastech ve slané nebo brakické vodě. Jen několik málo druhů obývá i řeky a jezera.

Zástupci této čeledi jsou převážně draví, živí se hlavně různými červy a hmyzem, jako jsou cvrčci, švábi, mouchy, sarančata, vodní hmyz apod. Jen některé druhy v akváriích přejímají i mraženou potravu. Vločková či jiná umělá krmiva přijímají jen výjimečně (Mogurnda mogurnda - Hlavačka purpuropásá), zpravidla však vůbec.

Kmen: Chordata, Třída: Actinopterygii - paprskoploutví, Řád: Perciformes - ostnoploutví. V současné době čeleď zahrnuje 258 rodů s více než 1724 vědecky popsanými druhy ryb. Je pravděpodobné, že budou objeveny další nové druhy, patřící k této čeledi.

Zajímavost:
Jeden zástupce této čeledi - hlavačka skvrnitá (Proterorhinus marmoratus) - se z původního domova, brakických vod Černého moře, dostala až do bočních ramen a kanálů Dunaje na území Slovenska a ojediněle se objevuje i v ústí řeky Moravy.

Hlaváč černotlamý (Neogobius melanostomus) je v ČR nebezpečný invazivní druh. Požírá plůdek ostatních druhů ryb, což může mít neblahé následky na jejich populace.

Fotogalerie
Fotogalerie
zástupců čeledi

 
 
© RYBICKY.NET - https://rybicky.net/atlasryb/celed/Gobiidae