Přihlaste se a využijte web naplno RYBICKY.NET »

Prezentace - Parachromis motaguensis & spol

 

Prezentace » Felix » Parachromis motaguensis & spol » Nápověda 

Hlavní fotka


Parachromis motaguensis & spol
Majitel: Felix   Kategorie: Netradiční nádrž
Zapsáno: 4. 8. 2015   Aktualizace: 25. 9. 2023 Nový záznam v deníku Změna v seznamu ryb 
Počet návštěv: 12283   Počet palců: 36
Založení: 4. 8. 2015   Stáří: 8 let a 1 měsíc
Objem: 375 litrů   Čistý objem: 0 litrů
Velikost: velká akvária   Oblíbenost: 44 uživatelů
Fotek a videí: 409+98   Komentářů: 1179
*     *     *     *


Rozměry: 150 cm x 50 cm x 50 cm

Popis: Tato prezentace je zaměřena na zmapování životů obyvatel několika akvárií, především rozvětvené rodiny velkých masožravých kančíků Parachromis motaguensis (náležících do amphilophinní linie tribu Heroini), vysoce inteligentních ryb s vyhraněnými osobnostmi a nezřídka odtud pramenící špatnou pověstí, při dodržení určitých zásad ve většině nezaslouženou. Spolu s několika dalšími cichlidami je doplňuje pětice afrických bichirů, relikt rané fáze evoluční radiace paprskoploutvých, podobajících se některými znaky rybám lalokoploutvým (svalnaté násadce ploutví) a v jiných aspektech obojživelníkům (plně vyvinuté funkční plíce, v prvních měsících života též vnější keříčkovité žábry)... Rozměry uvedené v kolonce výše představují jen jakýsi průměr v parametrech nádrží pro dospělé rybky, vedle nich je zde i proměnlivý počet menších akvárií pro odstavená mláďata anebo perlovky našeho malého. Nechci je ovšem sčítat a souhrnem objemů vytvářet mylný dojem obří nádrže, což by ani nebylo dost dobře možné bez častého přepisování...
Vzhledem k přirozené povaze chovu dominujících teritoriálních kančíků přestavujících co chvíli svá území a cílevědomě likvidujících jakýkoli náznak vegetace (tou se sice neživí, v loveckých revírech jim ale překáží ve výhledu a manévrování při prudkých výpadech na kořist z úkrytů), jsou jejich příbytky podřízeny preferencím nejen druhu ale přímo konkrétních jedinců, aby se v nich cítili co nejlépe. Díky tomu začaly interiéry velmi záhy připomínat habitaty obsazované těmito rybami v přírodě a fungovat vlastním specifickým způsobem (v zásadě by se daly nazvat biotopními, tomu pojmu se ale raději vyhýbám). Z toho důvodu nejde a v principu ani nemůže jít o akvária dekorativní v zavedeném slova smyslu - divočáky také nikdo soudný nevypustí do okrasné zahrady ;).
Snímky a videa jsou bohužel děs běs z mobilu - před časem mi odešel foťák. Laskavý návštěvník prezentace snad promine, ale bude s nimi muset vystačit. Peníze, které neinvestuji do drahého aparátu a dalšího vybavení na výrobu pěkných obrázků, mohu totiž mnohem účelněji využít pro potřeby našich zvířátek.

Biotop: V rámci možností jsem se pokusil napodobit stanoviště jaká naše rybky ve své domovině upřednostňují. Něco jako podemleté břehy se spoustou úkrytů ze spadaného dřeva, částečně krytou hladinou a rozptýleným tlumeným světlem lesních zákoutí...

Dekorace: Vše je podřízeno potřebám rybiček, slouží nějakému účelu, nic zde není jen pro efekt. Užité kořeny a pařezy jsou převážně borové a smrkové z rašeliniště i vhodných lokalit z blízkého lesa (vývraty), akátové z chajdy a někde je (tuším) ještě pár kousků vrby. Pouze dva z menších kořenů jsou jakési tvrdé tropické dřevo ze zverimexu (dárek). Jako úkryty menším rybkám slouží též četné skořápky kokosu, hladiny stíní plovoucí korková kůra doplněná buďto trvale plovoucími (smolné kapsy) nebo mezi stěny zaklíněnými kořeny...

Dno: Převažuje jemný žulový písek pocházející z eroze svahu, nabíraný v náplavových místech čtyřkolkami zdevastované lesní cesty po které chodívám na chajdu a kupovaný písek určený pro dětská pískoviště. Propírání sice zdlouhavé, výsledkem je ale relativně tmavý a měkký podklad, jaký pro bagrující rybky považuji za optimální. Ten je namixován menším množstvím kačírku (samečkům se dobře přenáší a kupí při budování ochranných valů pro matky s mláďaty) a mramorovou drtí poskytující potřebný vápník (frakci 4-7 mm z květinářství drtím v hmoždíři na 2-3 mm, ručním zpracováním získává přirozenější vzhled a zrnitost optimální k použití do směsi). Pro další ztmavení doplňuji drobným čedičovým štěrkem o průměrné zrnitosti kolem 2 mm.

Filtrace: Biomolitany poháněné vzduchovacími motorky UniStar AIR 2000-4, ve větších nádržích kombinované s vnitřními filtry Resun Magi Jet 1000 a v malých jejich objemům úměrnými menšími typy od stejného výrobce, kde jsem původní náplně nahradil vlastními (ve dvou akváriích ještě slouží stařičké AquaEly z devadesátých let). Molitaňáky napomáhají biologickému odbourávání škodlivin, druhé pak rychle stahují hrubší nečistoty a vytváří obyvatelům řek vítaný proud (akvária jsou rozčleněna do zón s rychlým či naopak slabým prouděním, rybky si tak mohou podle chuti volit v které sekci budou aktuálně pobývat). Nic značkového, svůj účel ale plní velice dobře a potichu ;)

Krmení: Z živých krmiv "kostní červi" (larvy masařky obecné Sarcophaga carnaria), cvrčci, švábi, smýkaný hmyz, žížaly, nítěnky, patentky (i mražené), pro drobná mláďata též vodní blechy. Z mražených krmiv ančovičky (sardel obecná) Engraulis encrasicolus, gavůni štíhlí Atherina boyeri, hlavačky Eleotris melanosoma, drobné krevetky Macrobrachium lanchesteri, občas i větší Penaeus vannamei, dále krájená a strouhaná kuřecí srdíčka (uhynulí vodní a příbřežní ptáci, např mláďata vypadlá z hnízd, nejsou v jídelníčku větších dravých ryb ničím až tak výjimečným a tohle je snadno dostupný ekvivalent pro příkrm) aj. Z umělých Hikari Cichlid GOLD Large a DAJANA Insect Superfood Tropical flakes, pro všežravé perlovky přidávám k výše vypsanému okřehek, NUTRIN Aquarium Algae Lentils a Tropical Soft Line AFRICA Herbivore sinking chips (bohaté na balastní látky)... Čerstvě rozplavaný plůdek rozkrmuji natvrdo vařeným žloutkem, druhý až třetí den přechází na jemnou drť z rybích vnitřností a masa (drobní korýšci jako žábronožky apod se mi u nejmenších motagujců jako základ nutričně neosvědčili, na řadu přichází o něco později jako vítaný doplněk).

Osvětlení: Obyčejné zářivky a úsporné žárovky se spektrem "denního světla". U stínomilných ryb v nádržích bez vodních rostlin, nepočítám-li plovoucí, není víc potřeba.

Pozadí: V současnosti převažují prosté sololitové desky natřené tmavě zelenou barvou. Ta je pro ryby uklidňující a po určité době navozuje dojem pohledu do prostředí řeky lépe než nezřídka kýčovité tapety. Trojrozměrná pozadí, která jsem si od dětství vyráběl a tři dekády preferoval před vším ostatním, zde velice záhy ukázala své praktické limity, takže jsem od nich upustil. Nejjednodušší řešení se nakonec ukázalo nejlepším.

Stojan: Dřevěné konstrukce převážně vlastní výroby (ze smrkových prken). Nosnost srovnatelná s kovovými stojany, ovšem s neporovnatelně nižší hmotností ;)

Topení: Topná tělíska s termostaty, 26-27 °C. V letních měsících vypnutá, mimo ně je u motagujců zaveden noční pokles teploty na pokojovou. V mírnější verzi tak supluji výkyvy typické pro většinu jejich domovského areálu, kondici rybek to prospívá.

Údržba: Každodenní, proměnlivá dle potřeby. Tito obyvatelé poměrně rychle tekoucích řek a potoků mají rádi čerstvou vodu, proto jim výměny dopřávám kdykoli to jen jde. Odměnou je jejich spokojenost a pevné zdraví.

Voda: Mokrá :-D
Přímo z kohoutku teče měkká, mírně kyselá, v kojenecké kvalitě, nechlorovaná - důvod, proč jsou časté výměny většího objemu nejen bez rizika možné, ale u říčních "obrů" s velkými počty mláďat i žádoucí. Jediné úpravy, o které se nestará už samotný interiér nádrží, provádím u sekundárně sladkovodních SA cichlid, osidlujících i brakické vody, přídavky kuchyňské soli (sůl určená pro mořskou akvaristiku se mi neosvědčila, při počátečních srovnávacích pokusech moty opakovaně a jednoznačně upřednostnily chuť běžné kuchyňské), sloužící mj jako "přírodní" desinfekce a prevence kožních onemocnění.

Poznámka: V trvalé nabídce jsou mladí Parachromis motaguensis z našich odchovů. Rovněž je vítána možnost výměny nespárovaných odrostlých rybek za nepříbuzné jedince.

NahoruSložky fotek
Prezentace
Spustit

pomalu
rychle
Složka
Všechny
fotky

(408)
Časová osa
Časová osa


 
Fotky z deníčku
Z deníčku
Nejnovější fotky
Nové fotky


 

Složka
Hemichromis guttatus

(18)
Složka
P. multifasciatus

(7)
Složka
Polypterus senegalus

(35)
Složka
Astronotus ocellatus

(21)
Složka
P. motaguensis

(304)
Složka
Seznamte se :)

(23)
Fotky z reprezentativní složky: Seznamte se :)
 
Nejnovější fotky v dalších složkách
Videa
NahoruDeníček
26
9.2023
Dnes se stěhovala ke kolegovi z práce naše čtyři poslední perlovčata :-)
25
9.2023
Začínáme topit.
10
9.2023
Náhled
- Odpoledne jsem zjistil, že u Malenky s Drobkem plavou už jenom větší mláďata. Během pouhého půldne (bez jakéhokoli předchozího varování) hejno maličkých zmizelo, zahlédl jsem z něj toliko poslední mládě, do kterého nejdřív s pořádným rozběhem ďobnul starší sourozenec a sotva se začalo zmateně motat, matka je slupla jak malinu :-O
Nu což, stává se. Někdy samička odchová dvě hejna souběžně, jindy je to na ni moc, upřednostní ta silnější a celkový počet zredukuje na pro ni únosnou mez.
Zajímavé je ale srovnání těchto mrňat se stejně starými vedle u Zrzka a Čudly. Tam rodiče nové mladé neřešili, matka je nechala odrostlejším prckům v plen už před rozplaváním a důslednou péči věnovala nadále jim - no a ti jsou již o třetinu delší než Malenčini.

- Před dvěma dny jsem Pumprlíka Broučeksona přestěhoval z nanoakvária do nádrže perlovek. Všiml jsem si, že rychlostí růstu zaostává za tamními prťaty a tak se jej tímto pokusil stimulovat, dokud je ještě jeho přidání k nim možné bez rizika že bude outsiderem anebo svačinou.
Uchytil se docela dobře, ostatní ho akceptovali a on vypadá spokojeně. Alespoň se dobře socializuje :-)
Dvě mrňavá moťata od Vosy a Indiána, co byla s ním (a dost je proháněl), jsem vypustil mezi jen o málo menší potomstvo Čudly. Okamžitě byla součástí hejna. Tato skupina půjde jednou do světa celá, je tedy jedno, že je od ostatních brzy nebude možno rozeznat... ;-)

- Z leknínového jezírka v práci jsem donesl nové šnečky, vedle všudypřítomných levatek, patrně jak rodu Physella tak i Physa, jsem v něm objevil ještě min. dva další výrazně odlišné rody a druhy. Jedni jsou kulatí placatí (nějaký druh svinutce), ti druzí větší s ulitkami do ostrých špic (patrně plovatky, ale asi ne bahenní). Zatím jsem je nijak důkladně nezkoumal, jen cvakl pár fotek abych se měl čeho chytit pro pozdější určení, doma je vyklopil do nano a trochu zakrmil (v nejbližších dnech jim zařídím prostornější šnečkárko, v něm si je poté prohlédnu důkladně) :-)
6
9.2023
Náhled
- Tak ze šnečků nebude nic, Rišánkovi přes noc vytrávilo a než jsem rozlepil oči, stihl většinu posnídat. Jakmile uviděl že už jsem vzhůru, ještě ze mě vymámil 10 granulí Hikari. Já fakt nevím kam to dává, on je hrozný nenasyta, denně toho zbaští víc než dospělí :-D

- Malenčin potěr se konečně rozplaval. Máma s hejnem maličkých postává na jedné straně akvária, táta s hejnem větších na druhé, oba s klidem dohlíží na to aby se skupiny nepromíchaly. Jsou opravdu velice chytří potlesk

- Dnes šel do světa (k chovateli, od něhož jsem měl jejich babičku Papulku) Čudlís a spolu s ním poslední tři zbývající Ríšovo přímí sourozenci, obyvatelé někdejšího Perlíkova akvárka (sameček a dvě samičky) :-)

- Minule jsem opomenul zapsat míry páru vyměnivšího si akvárium s Ríšou, takže doplňuji:

Indián (na fotce) - 21 cm
Vosa - 13 cm

V akváriu po Ríšovi (pro něhož bylo zbytečně velké, téměř polovinu vůbec nevyužíval) se jim příliš nelíbilo, Vosa byla neustále zalezlá v úkrytu a ani Indián nebyl moc k vidění, proto jsem je krátce po dnešním poledni přesunul do uprázdněné nádrže po puberťácích, předělané úměrně jejich potřebám.
Přátelé, hotový sukces. Okamžitě si jí začali proplouvat zrovna jako Ríša tou jejich původní, pár desítek minut nato už se Vosa před manželem začala vlnit, upravovat si prostor za velkým kořenem a lákat jej tam. Někdy stačí přesunout rybky o pouhé dva metry vedle do poněkud jinak tvarované nádrže, a v tu chvíli přijde velice výrazná změna v chování. Holt jde o to trefit se jim do vkusu ;-)
5
9.2023
Náhled
- Ríšovi jsem donesl 40 levatek, že mu takovou lahůdkou udělám radost... A on je nejí! Tu i tam sice některou sezobne (neboť se hýbou), vždy ale jen ožižlá a nepoškozenou zas vyplivne. Aspoň se má čím zabavit :-D
Takže to nakonec vypadá na chov šnečulů u něj. Asi to bude brzy nejhezčí akvárko s nádherně čistými kořeny ;-)

- Potěr Malenky ani Čudly se doposud nerozplal, přestože je na pohled zdravý a silný. Stále ještě netopím, nižší teplota vše zpomaluje, takhle dlouho to ale netrvalo prozatím žádnému odchovu. To jsem zvědav, na jak dlouho to ještě bude... :-)


NahoruKomentáře návštěvníků

přidat komentář Funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele       smazané (1)

Felix Re
10.9.23 19:43
Jo, je fešák :-)
Kawasaki Re
8.9.23 23:10
Indián nemá chybu. palec palec
Felix Re
2.9.23 0:24
Zblajzli je i s ulitkami. Indián dokonce první tak odhadem desítku ani nekousal ale hned polykal. Až teprve poslední dva nebo tři, co měl v tlamičce naráz, soustředěně chřoustal, jen to křupalo. Ty už si doslova vychutnal :-D
Guppy Re
1.9.23 21:22
Francouzská kuchyně. smích
Sežrali je komplet, nebo jen vycucli vnitřek?
Felix Re
1.9.23 19:37
Jo, stalo se přesně jak píšeš ano
Pro pokus jsem vybral akvárko Vosy a Indiána, počkal do večera, projistotu ty dva nakrmil a šnečuly vyklopil teprve poté, co poslední granulky Hikari nechali být a odpluli se uložit ke spánku. Stejně to neklaplo. Sotva se levatky dotkly hladiny, vyřítili se oba z úkrytu a začali je hltat jak diví takovým fofrem, že se dna nestihla dotknout jediná! :-O :-D

Ale neva. Moty byly z tohoto zpestření natolik nadšené, že si začnu chovat levatky na příkrm - do akvárka na louhování kořenů jsem dnes vyklopil asi 15 kg jemné mramorové drti kvůli vápníku, na hladinu nasadil okřehek a v neděli v práci naberu šnečků co to jen půjde (v tom barelu mají beztak šanci na přežití zimy mizivou). Prostě si udělám takovou pomenší (přes 300 l :-D ) množírnu. Namáčená dřeva (na čerstvějších pořád něco bují) budou šnečuldi průběžně pucovat, občas jim i něco dobrého přihodím, a až jejich populace pořádně naroste, nadpočetné mohou kančíci chřoupat... :-)
Guppy Re
1.9.23 12:19
Předpokládám, že levatky poslouží jako jednohubky. :-P
U mně vydržely jen piskořky, třeba okružáci nemají u kančíků šanci.
Felix Re
27.8.23 22:00
Holt obrazně řečeno, jiker bylo opravdu mnoho.
Za krásné přání Ti děkuji :-) pivo
Tojsouvěci Re
27.8.23 21:43
Sfouknu svíčku nad tím milionem,ale těm stovečkám jiker,přeji zdárnou cestu životem. :-) pivo ahoj
Felix Re
26.8.23 21:26
Dík pivo
Kawasaki Re
26.8.23 20:54
potlesk palec pivo
Felix Re
8.8.23 23:51
Jenže z toho našeho kotěte vyrostla skoro sedmikilová neřízená střela se sebevědomím jaguára a nevyvratitelnou představou že všechno, na co se podívá, existuje jenom pro jeho zábavu smích

Perlovky se vážně povedly, vzhledem i povahou jsou prostě báječné. Děkuji :-)
Guppy Re
8.8.23 23:27
Jak to zpívá pan Suchý? "Kotě je solidní, nervy vám uklidní..." smích
Perlovky jsou nádherné. palec
Felix Re
8.8.23 21:55
Jo. Do půl jedné jsem nemohl uspat juniora, pořád si chtěl hrát a napít a koukat v compu na Simon's cat... Sotva jsem pak konečně klimbnul, ryby málem zbořily akvárko. A aby toho nebylo málo, někdy nad ránem se kocour nudil a tak pro zábavu shodil repráky a květináč s kaktusem. Fakt jsem myslel že mě trefí, ti se na mě museli domluvit hmm
Ještě že jsem nemusel vstávat do práce. To bych tam vypadal :-D
Guppy Re
8.8.23 21:32
Vášnivá noc. :-D
Felix Re
4.8.23 22:40
Děkuji pěkně :-) pivo
Kawasaki Re
4.8.23 19:02
Nejlíp zdokumentována prezentace palec
Felix Re
4.8.23 15:16
Dík, je to moc pěkný čipera :-)
Tojsouvěci Re
4.8.23 13:35
Pumprlík potlesk .
Felix Re
1.8.23 19:24
Vlastně jsem teď pár dní doháněl resty, skoro celý minulý měsíc jsem kvůli práci neměl na rybky pořádně čas. Teď to mám volnější, takže se můžu vydovádět.
No a nanoakvárko bylo i s pozadím hotové za večer, jen to menší z krycích sklíček jsem dělal až dnes :-)
Guppy Re
1.8.23 17:37
Vidím že nezahálíš ani přes léto, já se teď k akváriím sotva dostanu. hmm
Felix Re
29.7.23 20:26
Díky :-)
Kawasaki Re
29.7.23 20:15
palec palec palec
Felix Re
11.7.23 17:38
Dovolená, jakože odjet na déle než den? To nehrozí. S rybami a plazy by to snad šlo, no ale s papoušky, kočkami, psem... Kdepak, sci-fi smích
Aspoň na krmení a základní údržbu musí být vždy někdo doma, tzn obvykle já.
V minulosti jsem ale procestoval řádný kus světa, v tom mám vybráno, no a odskočit si např z chajdy na hodinku domů a zas se vrátit, zatímco si ostatní užívají pohodu u vody a lesa, není nejmenší problém, máme to kousek :-)
Tojsouvěci Re
11.7.23 1:15
A jéje, teď jsem zvědavý kdo vyhraje,jestli čudly,nebo rodinná dovolená. ;-)
Felix Re
12.5.23 19:20
Jo, všichni jsou jak urvaní ze řetězu. Prostě jaro :-D

 

© RYBICKY.NET - https://rybicky.net/nadrze/23460