Přihlaste se a využijte web naplno RYBICKY.NET »

Rak říční

 

NápovědaFórum » Další živočichové » Raci a Krabi 

Rak říční
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   28.08.2019 12:28 R Muž rak [829] - Raci, krabi, krevetky – Pozor

Starší reakce

 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   20.11.2014 04:40 R Muž rak [829] - Raci, krabi, krevetkyRe: Mexxx
Rak říční je chráněný ( dříve to byl rak potoční ).Je to jako když někdo řekne ( napíše) že rak haličský není chráněný a on je chráněný protože se jedná o raka bahenního.
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 1   19.11.2014 22:57 Muž Mexxx [7] - AmerikaRe: pokojové
Kde jste na to přišel? coze
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 1   19.11.2014 20:55 Muž grunda [1781] - CichlidyRe: pokojové
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 2   19.11.2014 20:52 Muž Johan [4786] - RostlinyRe: pokojové
2-Rak říční není chráněný,je chráněný POTOČNÍ!!!! To jako myslíte vážně? Zkuste si to ověřit.
www.mzp.cz/…
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek -1   19.11.2014 20:02 pokojové – rak
Vím že je toto vlákno staré, ale musím to sem napsat.
1- Na pův. fotografiích není v žádném případě rak říční.
2-Rak říční není chráněný,je chráněný POTOČNÍ!!!!

Starší reakce

 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   08.07.2012 16:04 Muž cezarmilan [590] - RostlinyRe: Sera
Sera napsal: Tak ako to bolo myslené??? coze
No, že sa čoraz častejšie vyskytujú ťažko identifikovateľné jedince, ktoré už môžu byť krížené. Pri tom raky americké sú nebezpečné nákazou, ktorá by mohla pôvodné druhy zlikvidovať, tak ako sa to deje s našou korytnačkou "vďaka" korytnačkám písmenkovým ;-)
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   08.07.2012 15:22 Muž Mexxx [7] - AmerikaRe: rak
Fotka k příspěvku Ještě mám tuhle fotku,jestli to trochu pomůže.
 
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   08.07.2012 15:02 Muž Mexxx [7] - Amerika
Lokalita je Zubří,řeka Bečva.Jsem šel na nějaké kameny do akvária a naraz poprvé v životě vidím raka v přírodě.Tak jsem ho chytl do toho kyblíku a rychle fotnul,byl v tom 3 minuty a hned jsem ho vypustil zpátky,nechtěl jsem ho nějak stresovat ale ze spoda ho vyfotit mě to v tu chvíli nedošlo..Díval jsem se na pár fotek říčních a amerických raků ale nevím nevyznám se v tom.. :-O
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   08.07.2012 12:46 R Muž rak [829] - Raci, krabi, krevetkyRe: Mexxx
Chtělo by to fotku ze spodku a i lokalita by mohla pomoci k určení .Protože tato fotka je dosti nejasná.
Vyzkoušejte
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   08.07.2012 12:02 Muž Ad@m [1050] Re: milan666
Tak ako to bolo myslené??? coze
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   08.07.2012 12:01 Muž cezarmilan [590] - RostlinyRe: Sera
Si ma nepochopil more, no
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   08.07.2012 12:00 Muž Ad@m [1050] Re: milan666
milan666 napsal: ...ja mám obavy, že tí čo sa zbavujú rakov to s vypušťaním preháňajú rozzureny
Rak riečny je pôvodný druh - vypustila ho matka Príroda no
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek -3   08.07.2012 11:55 Muž cezarmilan [590] - Rostliny
Isto sa ozve prasan, ale ja mám obavy, že tí čo sa zbavujú rakov to s vypušťaním preháňajú rozzureny
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   07.07.2012 20:56 Muž Mexxx [7] - Amerika
Fotka k příspěvku Zdravím,chci se zeptat je tohle rak říční? :-O
 

Starší reakce

 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   08.10.2011 20:22 Muž - [3450] – Astacus astacus blue
Fotka k příspěvku Takého som donedávna doma choval,ale bol už starý a nakoniec odišiel. sad Kedže je aj u nás chránený tak som nikde nezohnal samicu a tak si u mňa dožil sám.
 

Starší reakce

 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 2   11.09.2011 21:32 minicpo – Modře zbarvený rak říční
Fotka k příspěvku Zdravíčko, dnes jsem v jednom potoce (okr. Bruntál) spatřil na jednom místě cca 10 raků říčních a dokonce i vzácně modře zbarveného jedince, video je ke shlédnutí na adrese:
www.youtube.com/…
Spolu s ním je na konci videa i přírodně zbarvená forma tohoto raka. Jsem rád, že ještě nevymřeli.
Minicpo
 

Starší reakce

 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   11.01.2011 09:53 Muž Johan [4786] - Rostliny – Re: rak
Tak máte pravdu. Jen výpisek z toho co sem zjistil. (sice k rostlinám, ale je to stejné)

zákon 114/1992 Sb. ani jeho prováděcí předpisy konkrétní způsob prokázání původu nestanovují. Pouze ze znění § 54 vyplývá, že důkazní břemeno nese držitel exempláře ZCHD. Obecný princip je, že by mělo být zřejmé, že předkládaný dokument se vztahuje ke konkrétním drženým exemplářům, což u rostlin je problém, neboť zde nepadá v úvahu nezaměnitelné označení apod. Doklad o nákupu je samozřejmě lepší než nic; aby měl při případné kontrole "šanci uspět", měl by být co nejpodrobnější.

Pokud jde o obchodování ("vnitrostátní" či "vnitrounijní"), pak je to věc, kterou u ZCHD rostlin zákon 114/1992 Sb. v § 49 zakazuje. Tedy na prodej ZCHD rostlin je nutno mít výjimku ze zákazů podle § 56 zákona (která bude znít konkrétně na prodej).

Výše uvedeným (tedy prokázáním původu a ošetřením prodeje) pak není dotčena otázka samotného držení jedinců ZCHD rostlin. Tedy nestačí pouze prokázat zákonný původ, ale je nutno doložit - typicky výjimkou podle § 56 zákona - že ony zákonně nabyté ZCHD rostliny mohu držet a pěstovat.
Tady pokud rostliny (živočichové) od někoho koupené a jsem schopen to hodnověrně doložit (=prokázat jejich zákonný původ), měl bych mít na jejich další držení, pěstování či obchodování výjimku podle § 56 a to pravomocnou nejpozději v okamžiku jejich nabytí (zakoupení).

Takže akvaristé pozor u těchto rostlin (aniž bych chtěl ublížit pěstírnám):
Hottonia inflata
Hydrocotyle vulgaris
Potamogeton perfoliatus
Salvinia natans
Samolus valerandii
(jen výčet nejběžnějších a vynechal sem jezírkové)Tím nechci říct, že by vám někdo kontroloval akvárka (když vás nikdo neudá), ale pozor např. na burzách.
U ryb a bezobratlých ten výčet bude o hodně delší!
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   08.01.2011 22:35 R Muž rak [829] - Raci, krabi, krevetky – Re: kolemjdoucí
Podle Vašich fotek bych si typnul že se jedná o raka bahenního ,ale pozor i on podléhá ochraně .Jeden čas je prodával Carrefour ale po zásahu ochranářů je přestaly prodávat. Vím o tom že jsou farmy na jeho chov ale u nás podléhá ochraně tak i u něj je potřeba mít povolení ( nestačí že máte doklad o nabití - může se stát že by Vám byl zabaven a ještě by jste dostal i pokutu).Že ho někde dostaly do hotelu nic neznamená protože asi si objednaly raky a nikdo již nezjišťoval o jaký druh se jedná a tím dochází ke stejné situaci jako v Makru.
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 1   08.01.2011 22:21 R Muž rak [829] - Raci, krabi, krevetky – Re: Johan
Nejsem právník,ale tady jsem našel toto :
Právní předpisy ve vztahu k rakům v Evropě a v ČR
Právní ochrana evropských druhů raků je na úrovni EU zajištěna prostřednictvím směrnice Rady č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (tzv. směrnice o stanovištích),
ve které jsou rak bělonohý (Austropotamobius pallipes Lereboullet, 1858),
který se vyskytuje v západní a jižní Evropě, a rak kamenáč zařazeni mezi
druhy živočichů, které vyžadují zvláštní územní ochranu (vymezení tzv. evropsky významné lokality jako součásti soustavy Natura 2000). Současně jsou
rak říční i rak kamenáč zařazeni mezi druhy živočichů v zájmu společenství,
jejichž odchyt a odebírání ve volné přírodě a využívání může být předmětem
určitých opatření na jejich obhospodařování. Povinnosti vyplývající z této
směrnice byly transponovány do národní legislativy jednotlivých členských
států – v České republice konkrétně do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – ZOPK (Štambergová et
al., 2009). V seznamu zvláště chráněných druhů vyhlášky č. 395/1992
Sb. jsou rak kamenáč a rak říční uvedeni jako kriticky ohrožené druhy.
Rak bahenní, ač patří mezi uměle vysazené druhy, je zařazen do kategorie
ohrožených. U zvláště chráněných druhů živočichů je podle § 50 zakázá-
no škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje (mj. je chytat, sbírat,
přemisťovat, chovat v zajetí, zraňovat, ničit, poškozovat či usmrcovat
a jakkoliv rušit) a dále je zakázáno je dopravovat, prodávat, vyměňovat či
jen nabízet k prodeji nebo výměně. Zákazy se podle § 48 odst. 4 ZOPK
vztahují přiměřeně i na mr tvé jedince. Ze zákazů je možné za limitovaných
podmínek povolit výjimku podle § 56 ZOPK. Případné vypouštění jedinců
odchovaných v zajetí („v lidské péči“) je možné jen za určitých podmínek
na základě souhlasu orgánu ochrany přírody podle § 54 odst. 3 ZOPK.
Pro ochranu raka kamenáče je také v souvislosti s požadavky směrnice
o stanovištích vymezeno 13 evropsky významných lokalit a oba druhy jsou
chráněny v rámci řady zvláště chráněných území.
Právní úprava v oblasti nepůvodních druhů je, na rozdíl od ochrany
druhů původních, na úrovni EU v rámci směrnice 92/43/EHS řešena
pouze jediným článkem, a to čl. 22, který zavazuje členské státy k regulaci (řízení) záměrného vysazování nepůvodních druhů tak, aby nedošlo
k poškození přírodních stanovišť a druhů a stanovuje možnost takovou
činnost zakázat. Nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
(nařízení je přímo účinným právním předpisem ES) zahrnuje zákaz dovozu
a obchodu se čtyřmi v EU nepůvodními druhy (Trachemys scripta elegans,
Rana catesbeiana, Chrysemys picta, Oxyura jamaicensis) – dovoz a obchod
s nepůvodními druhy raků však neřeší. Na specifickou oblast produkční-
ho rybářství (akvakultury) je zaměřeno nařízení Rady (ES) č. 708/2007
ze dne 11. června 2007, o používání cizích a místně se nevyskytujících
druhů v akvakultuře – to stanovuje určitá obecná pravidla, včetně procesu
hodnocení rizik, která by mohla být využita v případech snahy o zavedení
nepůvodních druhů do produkční akvakultury.
Nařízení Rady ES jsou přímo platným právním předpisem a nevyžadují
samostatnou transpozici. V případě nařízení č. 708/2007 však v ČR dosud
nebyla zajištěna řádná implementace, např. nejsou stanoveny kompetence
(tj. není jasné, kdo by měl využití nepůvodního druhu povolovat) atp. Ustanovení článku 22 směrnice 92/43/EHS je v rámci právní úpravy v ČR z většiny
pokryto. V tomto případě nelze hovořit přímo o transpozici, protože uvedená
ustanovení jsou v ZOPK již od jeho vzniku v r. 1992. Je to především § 5
odst. 4 ZOPK, podle kterého je záměrné rozšiřování geograficky nepůvodního
druhu do krajiny zakázáno, resp. je možné jen na základě povolení orgánu
ochrany přírody, a dále základními podmínkami ochrany národních parků,
CHKO a rezervací, v nichž je záměrné rozšiřování nepůvodních druhů výslovně
zakázáno – viz § 16 odst. 1 písm. h), § 26 odst. 1 písm. d), § 29 písm. e)
a § 34 odst. 1 písm. d) ZOPK. Geograficky nepůvodní druh je podle zákona
o ochraně přírody a krajiny definován poměrně obecně jako druh, který
není součástí přirozených společenstev určitého regionu. Vztahuje se tedy
jednoznačně na druhy zavlečené z jiných kontinentů, ale třeba i na druhy
původní v jiné evropské biogeografické oblasti, třeba na druhy původem
z karpatského nebo alpského regionu, speciálně u vodních organismů lze
rozlišovat na druhy původní v jednotlivých povodích či úmořích. Obdobné
ustanovení, ale poněkud širší, jako je § 5 odst. 4 ZOPK, je obsaženo v § 35
odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon) – to se váže na souhlas vodoprávního úřadu při vypouštění
nepůvodních ryb a ostatních vodních živočichů a geneticky nevhodných
a neprověřených populací přirozených druhů do vodních toků a vodních
nádrží. Oprávnění pro členský stát uvedené v čl. 22 směrnice 92/43/EHS,
aby rozšiřování některého druhu zakázal, však do českého právního řádu
převedeno dosud nebylo.
Další právní předpisy a jejich jednotlivá ustanovení jsou zmíněna dále
v diskusi.
Vyzkoušejte
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   08.01.2011 22:00 Muž Johan [4786] - Rostliny – Re: rak
Mohl byste mi říct paragraf a zákon? Ve 114/92 to nemůžu najít.

Vidíte akvaristé, co ty naše běžně pěstované a přitom chráněné druhy rostlin. =D
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 1   08.01.2011 21:57 R Muž rak [829] - Raci, krabi, krevetky – Re: Johan
Zjednodušil jsem to ,u KO nemůžete nikdy odchovy předat dál bez požehnání MŽP u ostatních můžete získat povolení na odprodej ( za jistých podmínek - dá se říci že se stanete farmou na chov).
Ko v podstatě nemůže chovat jednotlivec ale u SO je to možné .U Ko se povolení vydává každý rok znovu a u SO je povolení vydané na delší dobu.
Je ale jednodušší se vyhnout všem ohroženým druhům než se je pokoušet chovat( legislativa se mění dosti často ).
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   08.01.2011 21:48 Žena Nigerin [19]
Fotka k příspěvku Ještě jedna fotka zespodu.
 
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   08.01.2011 21:47 Žena Nigerin [19]
Fotka k příspěvku Nafotila jsem ho trochu líp.
Kdyžtak ty fotky mi můžete poslat na mailto:ja.nic.ja.jsem.jen.nevinny.kolemjdouci@seznam.cz děkuju moc.
 
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   08.01.2011 21:38 Muž Johan [4786] - Rostliny – Re: rak
To o těch "mladých" nikde nemůžu najít. Poradíte?
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   08.01.2011 21:32 R Muž rak [829] - Raci, krabi, krevetky – Re: Johan
Od toho se odvozuje kdo vydává povolení k chovu ( jestli MŽP nebo kraj)a jestli lze potom mladé dále prodávat nebo né.
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   08.01.2011 21:14 Muž Johan [4786] - Rostliny – Re: rak
Jak s tím souvisí jestli je KO nebo třeba SO?
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 1   08.01.2011 21:10 R Muž rak [829] - Raci, krabi, krevetky – Re: Johan
Ano ,protože se jedná o kritický druh a jeho chov je povolován pouze jako záchranný( tak že pro chov v nádrži ho nedostanete).
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   08.01.2011 20:54 Muž Johan [4786] - Rostliny – Re: rak
Sem myslel, že stačí akorát prokázání původu. § 54 od 1 z. 114/92 Sb. "kdo prodává... je povinen... prokázat jejich zákonný původ (...pěstováním v kultuře nebo povoleným odchovem...)"
Takže nestačí prokázání původu, ale potřebuju ještě výjimku ze zákona?
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 1   08.01.2011 20:44 R Muž rak [829] - Raci, krabi, krevetky – Re: Johan
Protože u nás je chráněn a už vůbec nezáleží že odkud jste ho dovezl( je to stejné u všech zvířat).
Vyzkoušejte
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   08.01.2011 20:39 Muž Johan [4786] - Rostliny – Re: rak
Pokud by měli zákonný původ, proč by to mělo vadit?
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   08.01.2011 20:32 R Muž rak [829] - Raci, krabi, krevetky – Re: Johan
Asi jste to nepochopil ,i Makro mělo povolení k dovozu a jak to dopadlo.Já si osobně myslím že se vůbec nejedná o raka říčního ale o nějakého raka z rodu Procambarus nebo Cherax.
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   08.01.2011 20:29 R Muž rak [829] - Raci, krabi, krevetky – Re: kolemjdoucí
Rak potřebuje hlavně dostatek kyslíku a chladnou vodu . Raci nepotřebují mít souš,ke krmení
je dobré podávat velice pestrou potravu ( baby špenát spařený ,mrkev,akva.rostliny, rybičky mrtvé,akva.krmení pro ryby ( co žijí na dně)a suché krmení pro raky atd).Ale velkou šanci mu nedávám obzvlášť když byl tak podchlazen( skoro se nehýbal).
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   08.01.2011 20:24 Muž Johan [4786] - Rostliny
Johan napsal: Však proč by se nemohl servírovat. Pokud mají povolení k dovozu (nebo co je k tomu potřeba)
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 2   08.01.2011 20:19 R Muž rak [829] - Raci, krabi, krevetky – Re: Johan
Nemáte pravdu ,rak který překročí hranice a je v té zemi chráněn tak se i na něj tato ochrana vztahuje( viz případ z Makra ze 29.8.2007). Když to zjistí inspekce tak Vás čekají komplikace. Jestli stojíte o porovnání jestli se opravdu jedná o Vašeho raka tak mi prosím dejte vědět a já Vám pošlu emailem porovnávací fotky.
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   08.01.2011 20:00 Žena Nigerin [19]
Fotku mám vádrži Emil, můžete porovnat. ;-)
No, mě už se příčí jen ten způsob přípravy. :-)
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 1   08.01.2011 19:37 Muž Johan [4786] - Rostliny
V žádném případě nevypouštět. (bůchví co to je a ikdyby to byl rak říční, tak určitě né původem z nás a tak by akorát ničil genotip původních raků)

Však proč by se nemohl servírovat. Pokud mají povolení k dovozu (nebo co je k tomu potřeba), tak proč ne. :-P Je sousty ohrožených druhů, které se běžně chovají a třeba i jedí a to je jen dobře. Nejsou pak ohroženy jedinci v přírodě.
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   08.01.2011 18:20 Žena Nigerin [19]
No mohl ho třeba místo toho hodit do hrnce s vařící vodou.
Říkal že Arménie ale mohl to i poplést. Teplota je 20°, jinak to bohužel nejde. Na vrátnici máme pouhých 5° a navíc tam občas vběhne kočka a pes. Taky jsem to nechápala.. Chráněný živočich a servírují ho v hotelu.. Vypustit určitě ne, máme tu samý splaškovitý řeky. :-( Ale v jeho stavu by to asi nepřežil ani v čisté.
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   08.01.2011 17:56 Muž vlacek [402] – Re: kolemjdoucí
coze Zajimavy pribeh. Z armenie? Jakou mas teplotu? Moc bych ho teplotne nerozmazloval, pokojova teplota bude na nej asi neprirozena.
Docela zajimavy pripad, je-li to rak ricni. Chtel jsem najit neco o povoleni/zakazu dovozu raka ricniho, ale nic. Do prirody ho beztak pustit bez nejake vyjimky nemuzes.
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 1   08.01.2011 17:50 Muž Yirka [8426] – Re: kolemjdoucí
Je-li to opravdu rak říční, pak je tvůj kamarád barbar. Jedná se o chráněného živočicha. rybicky.net/atlasostatnich/rak_ricni
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   08.01.2011 17:40 Žena Nigerin [19] – Rak říční
Kámoš nám z práce (dělá kuchaře) dovezl raka říčního. Včera se skoro nehýbal, ale dneska už je živější, zvládl už sám vlézt na kámen. Je zatím v akváriu asi 60x35, má tam písek, menší květináč na schování(nic lepšího doma nemáme) a plochý kámem. Písek se na jednu půlku akvária svažuje tak, aby se rak mohl schovat celý pod vodu a na druhé strane může být zase na souši. Co ještě potřebuje? Potřebuje nějaké rostliny? A co mu máme dát k jídlu? Zkoušeli jsme mu dávat nitěnky, ale nechtěl je. To mohlo být ale ještě stresem. Jak mu máme to akvárium ještě vylepšit? Bude tam jen dočasně, než bude jisté že přežije a koupíme větší. Bude mu potom stačit nádrž asi 100x50x40? Nebo potřebuje větší? Děkuju vám za rady. :-)

+ Přidat reakci

Zpět na obsah sekce Další živočichové • Zobrazeno 1167x

Máte připomínku nebo nápad? Napište nám vzkaz do redakce nebo s námi diskutujte.
© RYBICKY.NET - http://rybicky.net/forum/16299-rak-ricni