Přihlaste se a využijte web naplno RYBICKY.NET »

Ostnáč hysginon - Dario hysginon

 

Atlasy » Ryby » Česky » O » Ostnáč hysginon 

Vivarium
Vivarium
Česky   Ostnáč hysginon
Latinsky   Dario hysginon
Slovensky   Dario hysginon

VelikostTeplotapHTvrdostCena
2226530
cm°C|dGH
2.52671280

Čeleď: Nandidae (ostnáčovití)
Anglicky: Red melon
Biotop: Asie
Věd.popsáno: Kullander & Britz, 2002.
Původ: Asie: Myanmar.
Chov: Poměrně snadný
Lokalizace: Střední a dolní část nádrže
Délka života: Cca 2 roky (samci žijí kratší dobu než samice).
Dop.počet ryb: Dle velikosti nádrže možno chovat několik párů pohromadě. Samci musí mít dostatek prostoru k vytvoření svého teritoria. Doporučuje se skupinka 6 ryb do 50 litrů akvária s převahou samic.
Min.vel.n.: Ideálně 50 litrů a větší nádrž s dostatkem úkrytů.
Krmení: Masožravec - buchanky, drobné dafnie, drobné komáří a pakomáří larvy. Rybka sama neodhadne, zda dokáže potravu spolknout, nebo ne. Větší potravou (patentky, koretry) se pak dusí. Přijímají i potravu tubifex (sušené živé krmivo). Umělá krmiva zpravidla nepřijímá.
Pohlaví: Rozpoznat samce od samičky je obtížné. Samci mají rozšířený zadní lalok na hřbetní ploutvi s černou skvrnkou a nepatrně prodloužené paprsky břišní ploutve. Samečci jsou výrazněji zbarvení a čím je ryba starší, tím výrazněji je zbarvená.
Odchov: Rybky se třou do jemnolistých rostlin (jávský mech). Při námluvách samec obeplouvá samici a láká ji do jemnolistých rostlin. Samička občas sama vpluje mezi jemnolisté rostliny, kde čeká na samečka, až ji najde a oplodní její jikry. Jikry jsou velmi drobné, zpočátku lepivé, později však svoji lepivost ztrácejí. Potěr se vylíhne za 20-24 hodin. Záleží na teplotě vody. Čerstvý potěr je veliký 3 mm. Po 3 dnech od vylíhnutí se začíná rozplavávat. Přijímá pouze nejjemnější živou potravu. Po 14 dnech je možno krmit artemiemi. Zhruba ve 3 měsících potěr pohlavně dospívá a je schopen dalšího rozmnožování. Pro odchov je vhodná vytírací nádrž a ihned po nakladení jiker pár odlovit, jelikož požírají své jikry.
Snášenlivost: Mírně agresivní a teritoriální rybka. Samci vytvářejí svá teritoria a mezi sebou svádějí souboje. Při dostatku prostoru však lze v nádrži chovat i více samců pohromadě.
Charakteristika: Tento druh dania je velice přizpůsobivý k hodnotám vody. Často se v přírodě vyskytuje i ve špinavých asijských rybnících, přesto je vhodné chovat je v čisté vodě. Vyžaduje drobnou živou nebo mraženou potravu. Nádrž by měla být dostatečně osázená jemnolistými rostlinami s možností úkrytu. Ideální jsou vložené kameny a malé jeskyňky, pomocí nichž si samečci rozdělí svá miniteritoria. Voda neutrální, čistá s mírným prouděním. Rybky v akvaristikách jsou spíše vzácností, sehnat je lze přímo od chovatelů.
Biolib.cz: Přejít na taxon
Plave v nádrži:Zobrazit prezentace
Nabízí:Zobrazit nabídky od našich uživatelů
Zakoupeno:
Fotky:Zobrazit fotky z prezentací našich uživatelů
Komentáře:Zobrazit komentáře našich uživatelů
Fórum:Zobrazit související témata v našem diskuzním fóru
Související:Zobrazit další ryby rodu Dario (latinsky)
Zobrazit další ryby rodu Ostnáč (česky)
Zobrazit další ryby rodu Dario (slovensky)

Použití textů nebo fotografií z našeho atlasu bez výslovného souhlasu majitele webu je přísně zakázáno.

© RYBICKY.NET - https://rybicky.net/atlasryb/ostnac_hysginon