Přihlaste se a využijte web naplno RYBICKY.NET »

Atlas akvarijních ryb

 

Atlasy » Ryby » Čeledi » N » Nandidae Česky ostnáčovití   Vytisknout tuto stránku 

Vivarium
Tato skupina sladkovodních, v některých případech až brakických, paprskoploutvých ryb řazených dříve do jedné společné čeledi ostnáčovití v širokém smyslu (Nandidae sensu lato). Ostnáči zahrnují 8 dnes platných rodů pocházejících z vod Asie, Afriky a Jižní Ameriky. Takto pojatá čeleď však byla postupně rozdělena do samostatných čeledí, jejichž počet a definice se u jednotlivých autorů liší. Jako první byla na základě morfologických (a později i molekulárních) znaků vyčleněna čeleď Badidae (2 rody), někteří autoři navíc vyčleňují čeledi Pristolepidae (1 rod) a Polycentridae (2 nebo 4 rody). Zbytek původní čeledi Nandidae tak ve svém nejužším pojetí zahrnuje jediný rod, Nandus. Taxonomie ostnáčů však není dořešena a není ani jasné, zda ostnáči ve smyslu původní široce pojaté čeledi Nandidae tvoří monofyletickou, respektive holofyletickou, skupinu (klad). Zdroj: Wikipedia

Fotogalerie
Fotogalerie
zástupců čeledi

 
 
© RYBICKY.NET - https://rybicky.net/atlasryb/celed/Nandidae