Přihlaste se a využijte web naplno RYBICKY.NET »

Atlas akvarijních ryb

 

Atlasy » Ryby » Čeledi » C » Chilodontidae Česky hlavostojkovití   Vytisknout tuto stránku 

Vivarium
Druhy z této čeledi jsou rozšířeny ve Střední Americe (Kostarika...) a v Jižní Americe (především povodí řeky Amazonky a Orinoka).

V taxonomickém rozdělení panují určité nejasnosti, takže často dochází k přesouvání druhů mezi čeleděmi. Mnohé nově objevené druhy čekají teprve na své zařazení.

Velikost ryb jednotlivých druhů je různá od cca 3 cm až po více než 30 cm velké jedince.

Jsou to všežravci.

Vytvářejí ve své domovině často velká hejna, která migrují za potravou a také do míst, kde se ryby třou.

Některé z druhů této čeledi tvoří významný zdroj potravy pro dravé ryby dané oblasti.

Kmen: Chordata, Třída: Actinopterygii - paprskoploutví, Řád: Characiformes - trnobřiší. Tato čeleď v současné době zahrnuje 2 rody s 8 vědecky popsanými druhy ryb. Je ale pravděpodobné, že budou objeveny další nové druhy, patřící k této čeledi.

Latinsky Zástupci:
Chilodus punctatus

Fotogalerie
Fotogalerie
zástupců čeledi

 
 
© RYBICKY.NET - https://rybicky.net/atlasryb/celed/Chilodontidae