Přihlaste se a využijte web naplno RYBICKY.NET »

Atlas akvarijních rostlin

 

Atlasy » Rostliny » Čeledi » Saururaceae Česky ještěrkovcovité   Vytisknout tuto stránku 

Ještěrkovcovité (Saururaceae) je čeleď nižších dvouděložných rostlin, náležející do řádu pepřotvaré (Piperales). Jsou to vlhkomilné byliny se srdčitými listy a drobnými květy v klasovitých květenstvích, u některých druhů podepřených nápadnými bílými listeny. Čeleď zahrnuje 6 druhů ve 4 rodech a je rozšířena v Asii, Severní Americe a Mexiku. Některé druhy se celkem zřídka pěstují jako zajímavé okrasné rostliny.

Zástupci čeledi ještěrkovcovitých jsou vytrvalé aromatické byliny s přímou nebo poléhavou lodyhou. Listy jsou jednoduché, střídavé, obvykle řapíkaté, s celokrajnou a většinou srdčitou čepelí s dlanitou žilnatinou. Palisty jsou srostlé nebo přirostlé k řapíku a tvoří pochvu. Květy jsou drobné, uspořádané v hustých klasech nebo hroznech. U rodů Houttuynia a Anemopsis a u druhu Gymnotheca involucrata je celé květenství podepřeno nápadnými bílými listeny a připomíná tak jediný květ. Květy jsou oboupohlavné a bezobalné. Tyčinek je 3 až 8, mohou být volné nebo přirostlé k bázi semeníku. Gyneceum je svrchní nebo polospodní, složené ze 3 až 4 částečně nebo zcela srostlých pestíčků. Plod je buď rozpadavý na jednosemenné díly (schizokarp) nebo tobolka otevírající se v horní části.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%A1t%C4%9Brkovcovit%C3%A9

https://www.biolib.cz/cz/taxon/id98809/

Fotogalerie
Fotogalerie
zástupců čeledi

 
© RYBICKY.NET - https://rybicky.net/atlasrostlin/celed/saururaceae