Přihlaste se a využijte web naplno RYBICKY.NET »

Atlas akvarijních rostlin

 

Atlasy » Rostliny » Čeledi » Lamiaceae Česky hluchavkovité   Vytisknout tuto stránku 

Jednoleté, dvouleté nebo vytrvalé byliny, polokeře, vzácně mimo naše území i keře či stromy, často výrazně aromatické. Lodyhy obvykle 4hranné, jednoduché nebo větvené. Listy vstřícné, většinou křižmostojné, jednoduché (mimo naše území vzácně dlanitě složené), celistvé nebo vzácněji peřeně členěné, řapíkaté nebo přisedlé, bez palistů. Květy ve stažených vrcholících vytvářejících zdánlivé přesleny (lichopřesleny), navzájem oddálené nebo nahloučené do koncových lichoklasů, někdy ještě skládajících latovitá či vidlanovitá květenství; vrcholíky někdy redukované na jednotlivé květy. Květy většinou zřetelně souměrné, oboupohlavné či druhotně jednopohlavné, u mnoha druhů byla zjištěna gynodioecie; kalich 5četný, trubkovitý až zvonkovitý, pravidelně nebo mírně až zřetelně dvoupyský s horním pyskem obvykle 3cípým a dolním dvoucípým, za plodu vytrvávající; koruna srostlolupenná, původně z 5 lístků, zřetelně dvoupyská, horní pysk celokrajný, na vrcholu vykrojený nebo vzácněji členěný ve 2 laloky, často vyklenutý, vzácně horní pysk redukovaný (zdánlivě chybí), dolní pysk obvykle 3laločný se středním lalokem největším, postranní laloky někdy redukované na malé výrůstky, někdy koruna ± pravidelná; tyčinky zpravidla 4, dvoumocné, zřídka fertilní pouze méně často skryté v korunní trubce či přitisklé k dolnímu pysku koruny, prašníky introrzní, se 2 prašnými váčky (u druhů se 2 tyčinkami je funkční pouze jeden prašný váček), pylová zrna obvykle dvoubuněčná a trikolpátní nebo trojbuněčná a hexakolpátní; gyneceum synkarpní, ze 2 plodolistů, semeník svrchní, dvoupouzdrý, nepravou přehrádkou rozdělený na 4 části, z nichž každá odpovídá polovině plodolistu, v každé části jedno anatropní nebo hemitropní, jednoobalné vajíčko, čnělka gynobazická, tj. vyrůstající z báze rozděleného semeníku, velmi vzácně terminální, blizna dvouramenná, ramena stejně nebo nestejně dlouhá, vzácně jedno z ramen redukováno. Plod tvrdka, vzácně u některých mimoevropskýchh skupin peckovice nebo tobolka. Semena bez endospermu, mimo Evropu i s endospermem.

Existuje asi 220 rodů s více než 4 000 druhy rozšířenými téměř po celém světě s hlavními centry diverzity ve Středozemí a v jihozápadní a střední Asii.

http://apps.faf.cuni.cz/daidalea/PlantFamily.asp?id=47

Fotogalerie
Fotogalerie
zástupců čeledi

 
© RYBICKY.NET - http://rybicky.net/atlasrostlin/celed/lamiaceae