Přihlaste se a využijte web naplno RYBICKY.NET »

Atlas ostatních akvarijních živočichů

 

Atlasy » Ostatní » Čeledi » Astacidae Česky rakovití   Vytisknout tuto stránku 

Kmen: Arthropoda (členovci) » třída: Malacostraca (rakovci) » řád: Decapoda (desetinožci) » nadčeleď: Astacoidea (severní raci). Tato čeleď zahrnuje 4 rody a 22 vědecky popsaných druhů.

Žijí v Evropě, západní Asii a Severní Americe. Tvar těla je podobný jako u ostatních raků. Obývají sladké tekoucí i stojaté vody. Vyžadují neznečištěnou studenou vodu. Na pohled jsou téměř nerozeznatelní od čeledí Cambaridae a Parastacidae.

Před rozmnožování vylučují feromony. U některých druhů probíhají zápasy o samičky.

U nás žijí dva původní druhy: Astacus astacus (rak říční) a Austropotamobius torrentium (rak kamenáč). Oba dva tyto druhy jsou ohroženy a chráněny. Jedním z důvodů poklesů jejich početních stavů jsou zavlečené druhy této čeledi: Pacifastacus leniusculus (rak signální), Pontastacus leptodactylus (rak bahenní). Další invazivní druh, Faxonius limosus (rak pruhovaný) patří do čeledi Cambaridae.

Rak signální je natolik váznou hrozbou, že se z nařízení evropské komise (2016/1141) nesmí chovat, množit, vypouštět ani darovat.

Fotogalerie
Fotogalerie
zástupců čeledi

 
© RYBICKY.NET - https://rybicky.net/atlasostatnich/celed/astacidae