Přihlaste se a využijte web naplno RYBICKY.NET »

Xenotilápie motýlí - Xenotilapia papilio

 

Atlasy » Ryby » Česky » X » Xenotilápie motýlí 

Vivarium
Vivarium
Xenotilapia papilio | © M. Kořínek, biolib.cz

Další fotky na GooglePicSearchYahooYouTube videa

Česky   Xenotilápie motýlí
Latinsky   Xenotilapia papilio
Slovensky   Tlamovec Xenotilapia papilio

VelikostTeplotapHTvrdostCena
7247.510200
cm°C|dGH
828925500

Čeleď: Cichlidae (vrubozubcovití)
Anglicky: Papilio Sunflower
Biotop: Tanganika
Věd.popsáno: Büscher, 1990.
Původ: Afrika: jezeroTanganika.
Chov: Poměrně snadný
Lokalizace: Střední a dolní část nádrže
Délka života: Cca 6 let.
Dop.počet ryb: 200 litrů - jeden pár. Hejno 20 jedinců pak v min. 500 litrové nádrži.
Min.vel.n.: 200 litrů.
Krmení: Hlavně kvalitní plankton, drobné perloočky, buchanky a artémie. Vítaným zpestřením jsou drobné larvy komárů a pakomárů. Vločkovou potravu je vhodné používat pouze jako doplněk.
Pohlaví: Samci jsou mírně mohutnější s vyšší linií hřbetu, linie břicha je rovnější než u samic. Tmavá kresba v ploutvích bývá výraznější. Samice jsou subtilnější, linie břicha je zřetelnější a oblejší. Nepárové ploutve mají zpravidla méně barevných znaků.
Odchov: V akváriu probíhá na vybraném, tvrdě obhajovaném, ale nijak viditelně upravovaném místě. Ryby se třou nejraději na velkých plochých kamenech, ale při nedostatku těchto vhodných třecích míst třeba také na písečném dně. Snůšky jsou málo početné, obvykle čítají maximálně 15 jiker. Nejprve inkubuje jikry a embrya samička, po 9-12 dnech je přebírá do své tlamky sameček. Asi po 18-22 dnech je potěr vypuštěn.
Snášenlivost: Jeho chování se podobá v hrubých rysech mnohem známějšímu a déle chovanému druhu X. spiloptera. Jedná se jednoznačně o párový druh. Je možné je chovat ve společnosti jiných drobnějších tanganických tlamovců nebo klidnějších druhů substrátových cichlid. Vyznačuje se velmi silnou vnitrodruhovou agresivitou. Nejvýraznější je u samic zejména v době tření.
Charakteristika: V dospělosti žijí v trvalých párech, nedospělé ryby pak v menších skupinkách. K jejím přednostem patří rychlý růst a nevybíravost v krmení. Má ráda jemnější písek a skály. Existuje několik chovaných variet a názvů, např.: Xenotilapia papilio 'Tembwe', Xenotilapia papilio 'Sunflower' nebo Xenotilapia papilio 'Isanga'.
Biolib.cz: Přejít na taxon
Plave v nádrži:Zobrazit prezentace
Nabízí:Zobrazit nabídky od našich uživatelů
Zakoupeno:
Fotky:Zobrazit fotky z prezentací našich uživatelů
Komentáře:Zobrazit komentáře našich uživatelů
Fórum:Zobrazit související témata v našem diskuzním fóru
Související:Zobrazit další ryby rodu Xenotilapia (latinsky)
Zobrazit další ryby rodu Xenotilápie (česky)
Zobrazit další ryby rodu Tlamovec (slovensky)
Xenotilapia papilio | © M. Kořínek, biolib.cz

Další fotky na GooglePicSearchYahooYouTube videa


Použití textů nebo fotografií z našeho atlasu bez výslovného souhlasu majitele webu je přísně zakázáno.

© RYBICKY.NET - https://rybicky.net/atlasryb/xenotilapie_motyli