Přihlaste se a využijte web naplno RYBICKY.NET »

Neonka diamantová - Paracheirodon sp.n.

 

Atlasy » Ryby » Česky » N » Neonka diamantová 

Vivarium
Vivarium
Paracheirodon sp.n. | © smula
Neonka diamantová | © smula
Neonka diamantová | © Dejmon
Neonka diamantová | © Killer
Neonka diamantová | © půlpy
Neonka diamantová | © půlpy
Neonka diamantová | © půlpy
Neonka diamantová | © discus
Neonka diamantová | © discus
Neonka diamantová | © discus

Další fotky na GooglePicSearchYahooYouTube videa

Česky   Neonka diamantová
Latinsky   Paracheirodon sp.n.
Slovensky   Tetra diamantová

VelikostTeplotapHTvrdostCena
3206310
cm°C|dGH
52871220

Čeleď: Characidae (tetrovití)
Anglicky: Diamond tetra
Biotop: Amazonie
Původ: Jižní Amerika.
Chov: Poměrně snadný
Lokalizace: Střední část nádrže
Délka života: Cca 3-5 let.
Dop.počet ryb: Doporučuje se chovat ve skupině o minimálním počtu 10 a více rybek, neboť chování těchto rybek v nádrži souvisí s jejich počtem. Pokud je chováno menší množství, pak se neonky zdržují především v dolní části akvária. Větší skupiny vytvářejí tzv. školy.
Min.vel.n.: Běžný chov v nádrži střední velikosti o minimální délce 80 cm, 80-120 l. Nikoliv stísněné prostředí. Osázení běžnými rostlinami. Porost hustý s volným prostorem. Celkem by mělo být osázeno 60 – 70 % celkové plochy. Dno by měl tvořit materiál zrnitosti 3 – 5 mm a tmavé barvy, neboť poskytne neonkám pocit většího bezpečí a vynikne také lépe jejich barevnost. I dekorační kameny a kořeny by měly mít tmavou barvu.
Krmení: Potravou neonek jsou nitěnky, pakomáří larvy tzv. patentky, perloočky (Daphnia, Bosmina), velmi vhodné jsou živé nebo mražené buchanky (Cyclops strenuus), suché vločkové krmivo a hlávkový salát. Krmit je lépe málo, ale raději častěji.
Pohlaví: Rozdíl není tak zřetelný jako u neonky obecné její pruh je modrý jen asi 1-2 mm za oko, dále pokračuje jako bílý, ale samice je robustnější samec naopak štíhlejší.

Samec x Samice
Samec Samice
Odchov: Ryby je na odchov nutno dobře připravit. Příprava spočívá v tom, že jsou ryby velmi kvalitně a pestře krmeny několikrát denně nejlépe živou potravou doplněnou o kvalitní suché krmení. Ve společné nádrži se mírně zvýší teplota. Nikoliv však více než o 2 °C. Přidá se tok vzduchu do filtru. Zvýší se tím obsah kyslíku ve vodě. A vymění se 1/3 objemu vody v nádrži za čerstvou, ovšem temperovanou a upravenou (vhodnou). V brzké době dojde k hromadnému výtěru. Ta doba se pozná podle toho, že se samičkám začnou zaplňovat bříška jikrami. Samečkové zvýší aktivitu a intenzivněji se vybarví. Druhý den po hromadném výtěru se ryby ze společné nádrže rozdělí na dvě skupiny. Samečci se odloví do připravené nádržky a samičky se ponechají v původní nádrži. Takto se získají chovné ryby po prvním výtěru a v dokonalé kondici. Chovné ryby se musí stále kvalitně krmit a držet je v teplotě kolem 19 až 20 °C. Řízený odchov začne v malé třecí nádrži 2 až 5 l bez písku s vloženými jemnolistými rostlinami nebo bez rostlin s vhodným třecím roštem. Třecí nádrže by neměly stát na příliš světlém místě. Nezavádí se ani provzdušňování, protože jeho použití může mít vliv na změnu hodnoty pH. Ve fázi tření je to také zbytečné a má to rušící efekt. Je nutno bezpodmínečně zachovat sterilní čistotu prostředí. V třecí nádrži se matečné rybky nekrmí. Základ a předpoklad pro zdárnou reprodukci tkví ve velmi kvalitní vodě. Voda měkká, bez uhličitanové tvrdosti a o celkové tvrdosti do 3 °dGH (dešťová, sněhová, z tůněk). Vodivost by neměla přesáhnout 80 mS (mikrosiemens). Mírně kyselá, nejlépe 6,5 až 6,8 pH. Hodnota pH by neměla klesat pod hranici 6,3, neboť v tomto prostředí samičkám přestávají dozrávat jikry a samičky se nezaplní. Teplota se nesmí zvyšovat nad 24 °C. Pro tření jsou nejvhodnější mladší pohlavně dospělé až jednoleté rybky. Čím starší exempláře se do tření nasadí, tím horší jsou výsledky. Nejvhodnějším obdobím pro tření je říjen až květen, neboť v tomto období je nejlepší kvalita prachového krmení pro potěr. Chovné páry je vhodné umístit do vytírací nádrže večer. Ryby se obvykle vytírají druhý den ráno, maximálně třetí den. Nedostaví-li se úspěch, je nutno ryby opětovně vrátit do společného akvária a po týdnu celou proceduru znovu zopakovat. Po 7 až 12 dnech po úspěšném tření lze stejný pár znovu nasadit do tření. Po tření je nutno chovný pár ihned odlovit z vytírací nádrže (má-li možnost začne požírat jikry). Jikry jsou průhledné, drobné, málo lepivé, choulostivé na světlo. Proto je nutno nádrž zastínit. I silnější otřes jim škodí. Je nutno ale zavést filtraci vody. Z jednoho tření je asi 100 až 200 jiker. Potěr se líhne za 22 až 26 hodin a pátý den se začne rozplavávat. Po rozplavání je nutno krmit jemnou živou potravou. Jako první potrava jsou vhodné trepky, za další 2 až 3 dny pak i vířníci (Rotatoria, Brachionus, Keratella) či čerstvě vylíhlé nauplie buchanek (Cyclopidae) a žábronožky solné (Artemia salina). Jako náhrada může posloužit natvrdo uvařený vaječný žloutek protlačený čajovým sítkem nebo umělé krmivo pro potěr. Je velice důležité se starat o čistotu vody v nádrži a zbytky potravy co nejdříve odkalovat. Do dvou měsíců je potěr velmi choulostivý na přelovování. Vývojová voda je 6,6 pH o teplotě 23 až 24 °C. Po uplynutí 6 až 7 dnů je možno začít s přidáváním vodovodní vody, každý den však jen malé množství vody.
Snášenlivost: Velmi snášenlivá ryba, vhodná do většiny typů společenských nádrží.
Charakteristika: Čilá, mírumilovná, hejnovitá rybka. Miluje hustě osázená akvária, která nesmí být příliš osvětlena. Na bocích má po celé délce těla pruh, který od hlavy začíná jako zelenomodrý a za okem přechází v bílou, pod ním v zadní části těla jasně červené zbarvení. U samic je tělo oblejší. Jedná se o nově objevený 4. druh neónky, zatím bez přesného latinského i českého názvu.
Biolib.cz: Přejít na taxon
Plave v nádrži:Zobrazit prezentace
Nabízí:Zobrazit nabídky od našich uživatelů
Zakoupeno:
Fotky:Zobrazit fotky z prezentací našich uživatelů
Komentáře:Zobrazit komentáře našich uživatelů
Fórum:Zobrazit související témata v našem diskuzním fóru
Související:Zobrazit další ryby rodu Paracheirodon (latinsky)
Zobrazit další ryby rodu Neonka (česky)
Zobrazit další ryby rodu Tetra (slovensky)
Paracheirodon sp.n. | © discus
Neonka diamantová | © smula
Neonka diamantová | © Dejmon
Neonka diamantová | © Killer
Neonka diamantová | © půlpy
Neonka diamantová | © půlpy
Neonka diamantová | © půlpy
Neonka diamantová | © discus
Neonka diamantová | © discus
Neonka diamantová | © discus

Další fotky na GooglePicSearchYahooYouTube videa


Použití textů nebo fotografií z našeho atlasu bez výslovného souhlasu majitele webu je přísně zakázáno.

© RYBICKY.NET - https://rybicky.net/atlasryb/neonka_diamantova