Přihlaste se a využijte web naplno RYBICKY.NET »

Hřebenáček Foirnův - Dicrossus Foirni

 

Atlasy » Ryby » Česky » H » Hřebenáček Foirnův 

Vivarium
Vivarium
Dicrossus Foirni | © Carpus
Hřebenáček Foirnův | © Carpus
Hřebenáček Foirnův | © Carpus
Hřebenáček Foirnův | © Chotíkov
Hřebenáček Foirnův | © Chotíkov
Hřebenáček Foirnův | © Chotíkov
Hřebenáček Foirnův | © Chotíkov
Hřebenáček Foirnův | © Chotíkov
Hřebenáček Foirnův | © Chotíkov
Hřebenáček Foirnův | © Carpus

Další fotky na GooglePicSearchYahooYouTube videa

Česky   Hřebenáček Foirnův
Latinsky   Dicrossus Foirni

VelikostTeplotapHTvrdostCena
52541400
cm°C|dGH
1328617450

Čeleď: Cichlidae (vrubozubcovití)
Biotop: Amazonie
Věd.popsáno: Hahn a Vergara 2010
Původ: Jižní Amerika, Rio Negro
Chov: Obtížný
Lokalizace: Střední a dolní část nádrže
Délka života: Středněvěká.
Dop.počet ryb: Samec + 2-3 samice.
Min.vel.n.: 100 l.
Krmení: Dává přednost drobné živé potravě. Vyžadují živou masitou potravu - perloočky, buchanky, larvy komárů a pakomárů, grindal.
Pohlaví: Samec je podstatně větší, má méně výrazné skvrny a má výrazněji zbarvené ploutve oproti samici.
Odchov: Odchov je velice obtížný, protože není jednoduché chované ryby přinutit ke tření. Pokud se tak stane, je postup stejný, jako u jiných druhů hřebenáčků. Měkká voda do 5 Gh a pH 4,5-5, teplota 26-29 °C. Lepí jikry na kameny, kořeny, rostliny apod. Po vykulení a strávení žloutkového váčku přijímá potěr jemné živé krmení (nauplie žábronožky, jemný cyclop, micry).
Snášenlivost: Agresivní v rámci svého druhu. Jedinci si hájí svá malá teritoria
Charakteristika: Vhodná pro zkušené akvaristy. Chovejte pár nebo samce a více samic.
Chovejte je s malými tetrami, sami mohou být velmi bázlivé a ukrývat se. Krásná, ale velice citlivá na chemické znečištění, špatně snáší vyšší hladiny NO3. Vyžaduje úkryty, čistou, proudící vodu.
Biolib.cz: Přejít na taxon
Plave v nádrži:Zobrazit prezentace
Nabízí:Zobrazit nabídky od našich uživatelů
Zakoupeno:
Fotky:Zobrazit fotky z prezentací našich uživatelů
Komentáře:Zobrazit komentáře našich uživatelů
Fórum:Zobrazit související témata v našem diskuzním fóru
Související:Zobrazit další ryby rodu Dicrossus (latinsky)
Zobrazit další ryby rodu Hřebenáček (česky)
Dicrossus Foirni | © Carpus
Hřebenáček Foirnův | © Carpus
Hřebenáček Foirnův | © Carpus
Hřebenáček Foirnův | © Chotíkov
Hřebenáček Foirnův | © Chotíkov
Hřebenáček Foirnův | © Chotíkov
Hřebenáček Foirnův | © Chotíkov
Hřebenáček Foirnův | © Chotíkov
Hřebenáček Foirnův | © Chotíkov
Hřebenáček Foirnův | © Carpus

Další fotky na GooglePicSearchYahooYouTube videa


Použití textů nebo fotografií z našeho atlasu bez výslovného souhlasu majitele webu je přísně zakázáno.

© RYBICKY.NET - https://rybicky.net/atlasryb/hrebenacek_foirnuv