Přihlaste se a využijte web naplno RYBICKY.NET »

Drobnoústka štíhlá - Nannostomus digrammus

 

Atlasy » Ryby » Česky » D » Drobnoústka štíhlá 

Vivarium
Vivarium
Česky   Drobnoústka štíhlá
Latinsky   Nannostomus digrammus
Slovensky   Drobnoústka dvojpruhová

VelikostTeplotapHTvrdostCena
2.5245230
cm°C|dGH
3.5267650

Čeleď: Lebiasinidae (štíhlotělovití)
Anglicky: Twostripe pencilfish
Synonyma: Poecilobrycon digrammus (Fowler, 1913).
Biotop: Amazonie
Věd.popsáno: Fowler, 1913.
Původ: Jižní Amerika: povodí Amazonky (střední a dolní tok), Rio Madeiry, Rio Negra, Rio Branca..., Guyana.
Chov: Obtížný
Lokalizace: Střední část nádrže
Délka života: Cca 5 let.
Dop.počet ryb: Chovat v hejnu 6 a více kusů, jinak budou plaché a schované.
Min.vel.n.: 30 litrů.
Krmení: Všežravec. Drobnou živou a mraženou potravu (upřednostňuje), vločkové krmivo, Tubifex.
Pohlaví: Samec má řitní ploutev lžícovitě zavěšenou a prodlouženou.
Odchov: Chovný pár umístíme do samostatného akvária s měkkou vodou teplou 25-26 °C, o celkové tvrdosti 1-2 dGH, uhličitanové tvrdosti 0,3 dKH, pH 6,8. Pár klade jikry na dolní stranu širokolistých rostlin. V jednom výtěru bývá 70-180 jiker, které jsou malé. Potěr se líhne během jediného dne, cca 22 hodin od nakladení jiker. Vzhledem k jejich velikosti je nutné je zpočátku krmit jen zooplanktonem (trepky a vířníci). Za 8-10 dní je možné krmit naupliovým stadiem buchanek a velmi malými naupliemi žábronožky solné. Plůdek roste pomalu a je značně citlivý na náhlé změny chemismu vody.
Snášenlivost: Klidná, společenská rybka. Nehodí se do nádrží s velkými, agresivními rybami.
Charakteristika: Čilá mírumilovná hejnovitá rybka. Má specifičtější nároky na chemismus vody, je třeba dbát, aby nedocházelo k prudkým výkyvům (citlivá na dusičnany). Nádrž nejlépe s tmavším dnem, hustě zarostlou rostlinami, vhodné jsou i plovoucí. Chováme v jednodruhové nádrži nebo s rybkami stejného rodu, s pancéřníčky a podobně klidnými rybami. Dbáme na to, aby proud vody z filtru nebyl příliš silný. Samečci si vytvářejí miniteritoria, která střeží, ale bez větších následků pro ostatní obyvatele nádrže. V dobře zarostlém akváriu s požadovanými parametry vody se ochotně a pravidelně třou. Je velmi podobná druhu Nannostomus bifaciatus od které se odlišuje samec především tvarem a velikostí řitní ploutve. Zatímco u samce Nannostomus digrammus je lžícovitě zvětšená, Nannostomus bifasciatus je běžné trojúhelníkovité stavby a menší než u samice. Jako u všech drobnoústek je pro ni charakteristické rozdílné zbarvení ve dne a v noci.
Biolib.cz: Přejít na taxon
Plave v nádrži:Zobrazit prezentace
Nabízí:Zobrazit nabídky od našich uživatelů
Zakoupeno:
Fotky:Zobrazit fotky z prezentací našich uživatelů
Komentáře:Zobrazit komentáře našich uživatelů
Fórum:Zobrazit související témata v našem diskuzním fóru
Související:Zobrazit další ryby rodu Nannostomus (latinsky)
Zobrazit další ryby rodu Drobnoústka (česky)
Zobrazit další ryby rodu Drobnoústka (slovensky)

Použití textů nebo fotografií z našeho atlasu bez výslovného souhlasu majitele webu je přísně zakázáno.

© RYBICKY.NET - https://rybicky.net/atlasryb/drobnoustka_stihla