Přihlaste se a využijte web naplno RYBICKY.NET »

Atlas akvarijních rostlin

 

Atlasy » Rostliny » Čeledi » Ricciaceae Česky trhutkovité   Vytisknout tuto stránku 

Stélky drobné, často jednoleté, pentlicovité, dichotomicky větvené, většinou však tvořící úplné či neúplné růžice, často uprostřed stélky s rýhou. Stélkové laloky čárkovité, pentlicovité až klínovité. Asimilační pletivo tvoří kanálky mezi svislými pilíři pletiva nebo velké polyedrické dutiny bez asimilačních vláken v několika řadách. Dýchací póry obvykle rudimentální nebo chybějí. Základní pletivo více či méně vyvinuté, chybí u rodu Ricciocarpos. Rhizoidy hladké i čípkaté, u vodních forem obvykle chybějí. Ventrální šupiny většinou drobné (kromě rodu Ricciocarpos a některých druhů rodu Riccia). Siličná tělíska chybějí na dorzální, někdy přítomna na ventrální straně stélky.

Jednodomé, vzácněji dvoudomé druhy. Gametangia ponořená ve stélce, involukra se netvoří. Antheridia obvykle podél dorzálních rýh laloků, neseskupená v receptakula; archegonia roztroušeně ve stélce. Tobolky ponořené, kulovité, kleistokarpní; mrštníky chybějí.

Pouze 2 rody, zastoupené i na našem území.

http://botanika.prf.jcu.cz/bryoweb/klic/families/ricciaceae.html

https://www.biolib.cz/cz/taxon/id91760/

Fotogalerie
Fotogalerie
zástupců čeledi

 
© RYBICKY.NET - https://rybicky.net/atlasrostlin/celed/ricciaceae