Přihlaste se a využijte web naplno RYBICKY.NET »

Atlas akvarijních rostlin

 

Atlasy » Rostliny » Čeledi » Pteridaceae Česky křídelnicovité   Vytisknout tuto stránku 

Křídelnicovité (Pteridaceae) je čeleď kapradin z řádu osladičotvaré. Zahrnuje kapradiny dosti rozdílných typů, drobné i rozměrné, suchomilné, epifytní i vodní. Listy jsou jednoduché až mnohonásobně složené. Výtrusné kupky jsou často slité a nemají pravé ostěry. Čeleď zahrnuje asi 1150 druhů ve 44 rodech a je celosvětově rozšířena. V květeně České republiky ji zastupují 2 vzácné druhy: podmrvka hadcová a jinořadec kadeřavý. Některé cizokrajné druhy jsou pěstovány jako zahradní, pokojové nebo akvarijní rostliny.

Zástupci čeledi křídelnicovité jsou drobné až rozměrné, pozemní, epifytní nebo litofytní, řidčeji i vodní kapradiny. Oddenky jsou přímé, vystoupavé nebo plazivé, většinou kryté hnědými až černými šupinami, řidčeji štětinaté. Cévní svazky jsou typu sifonostélé, solenostélé nebo diktyostélé. Listy jsou drobné až rozměrné (až 6 metrů dlouhé), převážně stejnotvaré, řidčeji dvoutvárné. Mohou být lysé, žláznaté, chlupaté nebo plevinaté. Vernace je circinátní. Řapík je dobře nebo slabě vyvinutý, tmavý nebo zelený, často lesklý. U báze obsahuje většinou 1 až 4, řidčeji více cévních svazků, které se v horní části řapíku slévají. Čepel listů je celistvá nebo jednoduše až 5x zpeřená, řidčeji dlanitá, znožená nebo vidličnatě členěná, tenká až kožovitá, řidčeji dužnatá. Žilnatina je tvořena volnými nebo spojujícími se žilkami, v areolách nejsou samostatné žilky. Výtrusné kupky mají dosti rozmanitou podobu, zpravidla jsou slité do dlouhého úzkého útvaru (liniový cenosorus) podél žilek či listového okraje nebo samostatné na koncích žilek, řidčeji roztroušené na žilkách nebo mezi nimi. Pravé ostěry chybějí, výtrusné kupky při okraji listů jsou často kryté nepravými ostěrami tvořenými podvinutým listovým okrajem. Sporangia jsou obvykle dlouze stopkatá, s prstencem. Spory jsou většinou zaobleně čtyřstěnné a triletní, řidčeji elipsoidní a monoletní.

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%ADdelnicovit%C3%A9

Fotogalerie
Fotogalerie
zástupců čeledi

 
© RYBICKY.NET - https://rybicky.net/atlasrostlin/celed/pteridaceae