Přihlaste se a využijte web naplno RYBICKY.NET »

Atlas akvarijních rostlin

 

Atlasy » Rostliny » Čeledi » Lemnaceae Česky okřehkovité   Vytisknout tuto stránku 

Okřehkovité (Lemnaceae S.F. Grey) je čeleď jednoděložných rostlin, která je uznávána mnoha staršími taxonomickými systémy. Nejmodernější systému, jako např. APG II ji včleňují do čeledi árónovité (Araceae)

Jedná se o extrémně redukované vodní rostliny, které jsou volně plovoucí a jednoleté, převážně jednodomé, vzácně dvoudomé. Celá lodyha má „stélkovitý tvar“, „stélka“ je drobná a kulovitá či čárkovitá. Listy zcela chybí, kořeny jsou přítomny nebo chybí. Někteří autoři však považují „stélku“ za list. Často převažuje vegetativní rozmnožování nad pohlavním a rostliny vytvářejí rozsáhlé kolonie, některé druhy kvetou jen velmi vzácně. Květy jsou v redukovaných květenstvích obsahujících 2-3 květy, květenství je někdy uzavřeno v toulcovitém listenu. Květy jsou jednopohlavné. Okvětí chybí. Samčích květů je v květenství 1-2 a jsou redukované na 1 tyčinku. Samičí květ redukován na gyneceum, které je zdánlivě složené z 1 plodolistu, zdánlivě monomerické (snad by mohlo být interpretováno jako pseudomonomerické), semeník je svrchní. Plod je suchý, nepukavý měchýřek, obsahující 1-4 semena.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ok%C5%99ehkovit%C3%A9

https://www.biolib.cz/cz/taxon/id727519/

Fotogalerie
Fotogalerie
zástupců čeledi

 
© RYBICKY.NET - https://rybicky.net/atlasrostlin/celed/lemnaceae