Přihlaste se a využijte web naplno RYBICKY.NET »

Atlas akvarijních rostlin

 

Atlasy » Rostliny » Čeledi » Haloragaceae Česky zrnulovité   Vytisknout tuto stránku 

Zrnulovité (Haloragaceae) je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu lomikamenotvaré (Saxifragales).

Vytrvalé nebo zřídka i jednoleté vodní byliny, méně často suchozemské byliny až polokeře s přeslenitými, vstřícnými nebo vzácněji střídavými listy bez palistů. Rostliny jsou jednodomé nebo dvoudomé, s jednopohlavnými nebo výjimečně oboupohlavnými květy. Čepel je jednoduchá nebo zpeřeně členěná, celokrajná nebo zubatá. Květy jsou pravidelné, drobné, jednotlivé nebo v úžlabních klasech. Kališní i korunní lístky v počtu 2 až 4 nebo chybějí. Tyčinky jsou 4 nebo 8. Gyneceum je spodní, synkarpní, ze 4 nebo 2 plodolistů s 1 až 2 vajíčky. Plodem je peckovice nebo poltivý plod (schizokarp) rozpadající se na jednosemenná merikarpia (oříšky).

Čeleď zahrnuje 8 až 9 rodů a asi 145 druhů. Rozšíření je kosmopolitní s těžištěm na jižní polokouli, zejména v Austrálii.

Květy jsou opylovány převážně větrem.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zrnulovit%C3%A9

https://www.biolib.cz/cz/taxon/id3281/

Fotogalerie
Fotogalerie
zástupců čeledi

 
© RYBICKY.NET - https://rybicky.net/atlasrostlin/celed/haloragaceae