Přihlaste se a využijte web naplno RYBICKY.NET »

Atlas akvarijních rostlin

 

Atlasy » Rostliny » Čeledi » Fissidentaceae Česky krondlovkovité   Vytisknout tuto stránku 

Akrokarpní nebo kladokarpní, různě veliké mechy s listy na lodyze ve dvou řadách. Lodyžní apikální buňka je dvojboká. Listy se skládají ze tří čepelí: pravé (lamina vera), vrcholové (lamina apicalis) a hřbetní (lamina dorsalis). Pravá čepel je příčně nasazena a pochvovitě objímá lodyhu, vrcholová a dorzální na ni v rovině kolmé navazují. Žebro jednoduché, obvykle dobře vyvinuto, jen někdy redukované a vzácně i chybí. Tobolka hladká. Obústí haplolepidní – typ Dicranum – tvoří 16 zubů, u většiny druhů hluboce rozeklaných, jen u 2 v Evropě nerostoucích druhů obústí chybí. Ornamentace vnější i vnitřní strany zubů je různá v rámci rodu u různých systematických skupin. Téměř celosvětově rozšířená čeleď s těžištěm rozšíření v tropech. Původně asi 6 rodů bylo zahrnuto do jediného morfologicky velmi dobře vyhraněného rodu Fissidens Hedw.

http://botanika.prf.jcu.cz/bryoweb/klic/families/fissidentaceae.html

https://www.biolib.cz/cz/taxon/id90865/

Fotogalerie
Fotogalerie
zástupců čeledi

 
© RYBICKY.NET - https://rybicky.net/atlasrostlin/celed/fissidentaceae