Přihlaste se a využijte web naplno RYBICKY.NET »

Atlas akvarijních rostlin

 

Atlasy » Rostliny » Čeledi » Acanthaceae Česky paznehtníkovité   Vytisknout tuto stránku 

Paznehtníkovité (Acanthaceae) je velká čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu hluchavkotvaré (Lamiales). Čeleď zahrnuje byliny i dřeviny se vstřícnými listy a dvoustranně souměrnými květy uspořádanými často v nápadných květenstvích. Paznehtníkovité jsou rozšířeny v tropech celého světa. Některé druhy se pěstují jako pokojové rostliny či letničky. Patří také k nápadným rostlinám ve sklenících botanických zahrad. V jižní Evropě je tato čeleď zastoupena několika druhy paznehtníku.
Paznehtníkovité jsou jednoleté nebo vytrvalé byliny, polokeře a keře, řidčeji až 20 metrů vysoké stromy (Bravaisia, Trichantera) nebo liány (Thunbergia, Mendoncia), výjimečně i vodní rostliny (některé druhy rodu Hygrophila). Rostliny jsou lysé nebo chlupaté jednoduchými nebo žlaznatými chlup. Mladé stonky jsou oblé nebo často čtyřhranné, většinou se ztlustlými uzlinami. Někdy jsou na rostlinách ostny vzniklé přeměnou listů. U většiny zástupců jsou v pokožce přítomny cystolity uhličitanu vápenatéhou některých podčeledí a rodů chybějí. Listy jsou jednoduché, vstřícné nebo řidčeji přeslenité, celistvé, přisedlé nebo řapíkaté, se zpeřenou žilnatinou a bez palistů. Čepel listů je celokrajná, výjimečně na okraji ostnitě zubatá.
Květenství jsou vrcholová nebo úžlabní, nejčastěji klasy, vrcholíky, hrozny nebo thyrsy. Květenství jsou často hustá, s nápadnými a někdy i barevnými listeny podpírajícími květy.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Paznehtn%C3%ADkovit%C3%A9

https://www.biolib.cz/cz/taxon/id62337/

Fotogalerie
Fotogalerie
zástupců čeledi

 
© RYBICKY.NET - https://rybicky.net/atlasrostlin/celed/acanthaceae