Přihlaste se a využijte web naplno RYBICKY.NET »

Vzdutka Desmarestova

 

Atlasy » Ostatní » Česky » V » Vzdutka Desmarestova 

Atyaephyra desmarestii | © guzii

Další fotky na GooglePicSearchYahooYouTube videa

Česky   Vzdutka Desmarestova
Latinsky   Atyaephyra desmarestii
Slovensky   Kreveta Desmarestova

VelikostTeplotapHTvrdostCena
246230
cm°C|dGH
42883050

Anglicky: Desmarestii Shrimp
Rubrika:Korýši
Typ:Sladkovodní
Čeleď: Atyidae - vzdutkovití
Rozšíření: Evropa (několik nálezů i v ČR), V současnosti už i v severní Africe.
Poznámka: Sladkovodních krevetka žijící v Evropě. V ČR se zatím žádný druh trvale volně v přírodě nevyskytuje, ale očekává se, že nejbližších letech se u nás tento druh v jižních oblastech adaptuje. Velmi nenáročný druh pro chov. Snáší měkkou i zásaditou vodu, stejně tak i brakickou. Barevná variabilita je značná. Může být bezbarvý, žlutý, hnědý, červený, šedivý, modrý, zelenavý, černý s barvami jen naznačenými nebo intenzivními. Krevetky také mohou mít jeden hřbetní podélný i více příčných pruhů. samice jsou větší a robustnější. Akvárium by mělo být přikryté. Krevetky mohou utéct z akvária, a to sebemenší skulinkou (například po šňůře od filtru, nebo po rostlině). Z akvária mohou v ojedinělých případech i vyskočit. Pravidlem to ale není. Pokud chovatel zaregistruje snahu krevetek opustit akvárium, případně z něj vyskočit, měl by zpozornět a zkontrolovat kvalitu vody nebo posoudit vhodnost ryb, které jsou s krevetkami chovány. Snaha opustit akvárium může signalizovat nevhodné podmínky v něm nebo útoky ryb na krevetky. Na souší umírají. Může být i ve společenském akváriu (potřebuje mírné spoluobyvatele), vhodnější ale je samostatná nádrž. Nejlepší je chov ve skupinách, krevetky se rády shlukují. Akvárium může být malé, záleží na počtu chovaných jedinců (1 pár cca 12 litrů). Ideální jsou v akváriu různé skalky nebo kořeny, je dobré poskytnout jim možnost úkrytů (husté keře rostlin, kameny a kořeny), kde mohou odpočívat nebo se schovat při výměně krunýře. Starý krunýř by se neměl nikdy z akvária odstraňovat, krevetky ho sní jako vítaný zdroj vápníku. Těsně po výměně krunýře jsou velmi zranitelné. Je všežravec, požírá jak řasy, rostliny, živočišné zbytky, uhynulé živočichy, umělá krmiva pro ryby. Rozmnožování tohoto druhu je velmi komplikované, vzhledem k larválnímu vývoji. Samice nosí vajíčka schovaná pod trupem, u zadních nožiček 4-6 týdnů. Ke konci tohoto období je vhodné ji přelovit do zvláštní nádrže. Když dojde k vylíhnutí larev, které volně plavou ve vodě, odlovíme samici zpět do původní nádrže. Larvy žijí ve sladké nebo brakické vodě. Jako krmení zpočátku lze použít mikroskopické řasy, rozemleté tablety, krmiva pro potěr (prachová), později nauplie žábronožky solné (artemie). Po cca 6 týdnech dojde k přeměně larvy na malou krevetu. Jako většina bezobratlých živočichů jsou i krevetky velice citlivé vůči těžkým kovům a případným chemikáliím v akvarijní vodě.
Biolib.cz: Přejít na taxon
V nádrži:Zobrazit prezentace
Nabízí:Zobrazit nabídky od našich uživatelů
Zakoupeno:
Fotky:Zobrazit fotky z prezentací našich uživatelů
Komentáře:Zobrazit komentáře našich uživatelů
Fórum:Zobrazit související témata v našem diskuzním fóru
Související:Zobrazit další živočichy rodu Atyaephyra (latinsky)
Zobrazit další živočichy rodu Vzdutka (česky)
Zobrazit další živočichy rodu Kreveta (slovensky)
Atyaephyra desmarestii | © guzii

Další fotky na GooglePicSearchYahooYouTube videa


Použití textů nebo fotografií z našeho atlasu bez výslovného souhlasu majitele webu je přísně zakázáno.

© RYBICKY.NET - https://rybicky.net/atlasostatnich/vzdutka_desmarestova