Přihlaste se a využijte web naplno RYBICKY.NET »

Škeble asijská

 

Atlasy » Ostatní » Česky » Š » Škeble asijská 

Sinanodonta woodiana | © Johan
Škeble asijská | © vak
Škeble asijská | © vak

Další fotky na GooglePicSearchYahooYouTube videa

Česky   Škeble asijská
Latinsky   Sinanodonta woodiana
Slovensky   Lastúrnik asijsky

VelikostTeplotapHTvrdostCena
15186510
cm°C|dGH
252582030

Anglicky: Chinese pond mussel
Rubrika:Měkkýši
Typ:Sladkovodní
Čeleď: Unionidae - velevrubovití
Rozšíření: Celosvětově rozšířený invazní druh, pochází původně z východní a jihovýchodní Asie.
Chov: K životu potřebuje místa se silnou vrstvou sedimentu, do kterého se asi ze dvou třetin zahrabává. Část škeble vystrčená z bahna bývá mírně pootevřená a s pomocí lamel filtruje potravy z vody. Na zimu se pomocí silné nohy posouvají do míst, která nepromrzají.
Krmení: V případě, že voda neobsahuje dostatek planktonu, dokrmuje se tabletami se spirulinou.
Odchov: Množí se larvami (tzv. glochidium), které mají lepkavé vlákno a malou ozubenou skořápku. Určitou dobu cizopasí na kůži nebo žábrách ryb.
Snášenlivost: Předpokládá se, že je vázána na tolstolobika pestrého a další migrující invazní druhy ryb.
Anatomie: Lastura je eliptická až téměř kulová, zbarvení je variabilní, nejčastěji hnědé až načernalé. Smyslové orgány tvoří zejména hmatové výrůstky okolo ústního otvoru a receptory vnímající látky ve vodě. Dýchá žábrami.
Poznámka: Škeble asijská (Sinanodonta woodiana) je v Evropě nepůvodní druh, jehož výskyt v České republice byl doložen v roce 1996 v řece Dyje (jižní Morava). Od té doby se rozšířila do dalších lokalit. Stanoviště: Zejména odstavná ramena a tůně, rybníky, větší řeky.
Vyžaduje čistou vodu s trvalým prouděním, je velmi citlivá na znečištění vody, dusíkaté látky a chemikálie. Jsou to indikátory čistoty vody. Dožívá se věku cca 15 let.
Biolib.cz: Přejít na taxon
V nádrži:Zobrazit prezentace
Nabízí:Zobrazit nabídky od našich uživatelů
Zakoupeno:
Fotky:Zobrazit fotky z prezentací našich uživatelů
Komentáře:Zobrazit komentáře našich uživatelů
Fórum:Zobrazit související témata v našem diskuzním fóru
Související:Zobrazit další živočichy rodu Sinanodonta (latinsky)
Zobrazit další živočichy rodu Škeble (česky)
Zobrazit další živočichy rodu Lastúrnik (slovensky)
Sinanodonta woodiana | © vak
Škeble asijská | © vak
Škeble asijská | © vak

Další fotky na GooglePicSearchYahooYouTube videa


Použití textů nebo fotografií z našeho atlasu bez výslovného souhlasu majitele webu je přísně zakázáno.

© RYBICKY.NET - https://rybicky.net/atlasostatnich/skeble_asijska