Přihlaste se a využijte web naplno RYBICKY.NET »

Krevetka skleněná

 

Atlasy » Ostatní » Česky » K » Krevetka skleněná 

Macrobrachium lanchesteri | © půlpy
Krevetka skleněná | © sumec
Krevetka skleněná | © milda2000

Další fotky na GooglePicSearchYahooYouTube videa

Česky   Krevetka skleněná
Latinsky   Macrobrachium lanchesteri
Slovensky   Krevetka sklenená

VelikostTeplotapHTvrdostCena
3206530
cm°C|dGH
72882050

Anglicky: Riceland prawn
Rubrika:Korýši
Typ:Sladkovodní
Čeleď: Palaemonidae - krevetovití
Rozšíření: Jižní a jihovýchodní Asie.
Chov: Velmi nenáročný druh pro chov. Snáší měkkou i zásaditou vodu. Akvárium může být i malé, záleží na počtu chovaných jedinců, několik málo jedinců může prosperovat v nádrži cca 12 l. Je dobré jim poskytnout možnosti úkrytů jako jsou husté keře rostlin, mechové porosty, různé skalky nebo kořeny. Dále by mělo akvárium mít krycí sklo, krevetky mohou utéct z akvária i sebemenší skulinkou například po kabelu od filtru nebo po rostlině. Z akvária mohou v ojedinělých případech i vyskočit, pravidlem to však není. Pokud chovatel zaregistruje snahu krevetek opustit akvárium, měl by zpozornět, zkontrolovat kvalitu vody nebo posoudit vhodnost ryb, které jsou s krevetkami chovány. Na souši umírají.
Krmení: Je to všežravec, požírá řasy, rostliny, živočišné zbytky, uhynulé živočichy, umělá krmiva pro ryby, oblíbená jsou i komerčně vyráběná granulovaná krmiva pro krevetky, spařené kopřivy nebo ovoce (banán, vodní meloun). Tento druh krevetky upřednostňuje masitou potravu.
Odchov: Rozmnožování tohoto druhu je velmi komplikované, vzhledem k larválnímu vývoji. Samice nosí vajíčka schovaná pod trupem, u zadních nožiček 4-6 týdnů. Ke konci tohoto období je vhodné ji přelovit do zvláštní nádrže. Když dojde k vylíhnutí larev, které volně plavou ve vodě, odlovíme samici zpět do původní nádrže. Larvy žijí ve sladké vodě. Jako krmení zpočátku lze použít mikroskopické řasy, rozemleté tablety, krmiva pro potěr (prachová), později (po cca 4 dnech) nauplie žábronožky solné (artemie). Po cca šesti týdnech dojde k přeměně larvy na malou krevetu.
Snášenlivost: Může být i ve společenském akváriu (potřebuje mírné spoluobyvatele), vhodnější je samostatná nádrž. Přítomnost ryb může krevetky stresovat, většina druhů ryb považuje krevetky za kořist a může je lovit, zvláště pak mladé jedince. Některé druhy ryb si mohou zpestřit jídelníček i dospělým jedincem. Nejlepší je chov ve skupinách, krevetky se rády shlukují.
Anatomie: Tato krevetka je většinou sklovitě průsvitná s několika tmavými pruhy po stranách hlavohrudi. Občas lze pozorovat jemný nádech do šedo-černa.

Tělo krevety tvoří hlava pevně a nepohyblivě spojená s hrudí tzv. hlavohruď a zadeček, celé tělo je pak pokryto krunýřkem. Z hlavohrudi vyrůstá 5 párů kráčivých nohou, ze zadečku poté 5 párů plovacích panožek, které slouží při plavání ve volném prostoru nebo samici pro uchycení vajíček.

Krunýř krevetka pravidelně svléká, neroste totiž souběžně s tělem. Těsně po výměně krunýře jsou velmi zranitelné a vyhledávají úkryt před predátory. Svlečka (starý svlečený krunýř) by se neměla z akvária odstraňovat, ostatní krevetky ji sní jako vítaný zdroj vápníku.
Poznámka: Krevetky by se měly osazovat jen do dobře zaběhlých nádrží (minimálně dva měsíce) jsou mnohem citlivější na dusíkaté látky než většina ryb. Při údržbě používejte vodu alespoň 24 hodin odsátou, krevetky jsou rovněž vysoce citlivé na chlór! Jako většina ostatních bezobratlých živočichů i krevetky netolerují přítomnost těžkých kovů a jiných případných chemikálií ve vodě. Je vhodné do nádrže umístit nějaký přístupný zdroj vápníku např. sépiovou kost.

Při koupi nových krevetek dbejte na dlouhou a pomalou aklimatizaci.
Biolib.cz: Přejít na taxon
V nádrži:Zobrazit prezentace
Nabízí:Zobrazit nabídky od našich uživatelů
Zakoupeno:
Fotky:Zobrazit fotky z prezentací našich uživatelů
Komentáře:Zobrazit komentáře našich uživatelů
Fórum:Zobrazit související témata v našem diskuzním fóru
Související:Zobrazit další živočichy rodu Macrobrachium (latinsky)
Zobrazit další živočichy rodu Krevetka (česky)
Zobrazit další živočichy rodu Krevetka (slovensky)
Macrobrachium lanchesteri | © milda2000
Krevetka skleněná | © sumec
Krevetka skleněná | © milda2000

Další fotky na GooglePicSearchYahooYouTube videa


Použití textů nebo fotografií z našeho atlasu bez výslovného souhlasu majitele webu je přísně zakázáno.

© RYBICKY.NET - https://rybicky.net/atlasostatnich/krevetka_sklenena