Přihlaste se a využijte web naplno RYBICKY.NET »

Krevetka mandarinková

 

Atlasy » Ostatní » Česky » K » Krevetka mandarinková 

Caridina thambipillai | © Eli
Krevetka mandarinková | © Semtex
Krevetka mandarinková | © bali
Krevetka mandarinková | © Semtex
Krevetka mandarinková | © Eli
Krevetka mandarinková | © marek
Krevetka mandarinková | © Eli

Další fotky na GooglePicSearchYahooYouTube videa

Česky   Krevetka mandarinková
Latinsky   Caridina thambipillai
Slovensky   Krevetka Caridina thambipillai

VelikostTeplotapHTvrdostCena
3206.5625
cm°C|dGH
42883050

Anglicky: Sunkist shrimp
Rubrika:Korýši
Typ:Sladkovodní
Čeleď: Atyidae - vzdutkovití
Rozšíření: Asie: Indonésie,Sulawesi.
Chov: Je to velmi čilá neskrývající se krevetka.

Akvárium může být i malé, záleží na počtu chovaných jedinců. Několik málo jedinců může prosperovat v nádrži 12 l. Doporučuje se chov ve skupině minimálně 6 kusů, kdy jsou méně plaché. Je dobré jim poskytnout možnosti úkrytů, jako jsou husté keře rostlin, mechové porosty, různé skalky nebo kořeny. Dále by mělo akvárium mít krycí sklo, krevetky mohou utéct z akvária i sebemenší skulinkou, např. po kabelu od filtru nebo po rostlině. Z akvária mohou v ojedinělých případech i vyskočit, pravidlem to však není. Pokud chovatel zaregistruje snahu krevetek opustit akvárium, měl by zpozornět, zkontrolovat kvalitu vody nebo posoudit vhodnost ryb, které jsou s krevetkami chovány. Na souši umírají. V akváriích se dožívají cca 4 let.
Krmení: Všežravec. Požírá řasy, rostliny, živočišné zbytky, uhynulé živočichy, umělá krmiva pro ryby, oblíbená jsou i komerčně vyráběná granulovaná krmiva pro krevetky, spařené kopřivy nebo ovoce (banán, vodní meloun apod.). Potravu získává výhradně sbíráním nebo seškrabáváním z podkladu.
Odchov: Rozmnožování tohoto druhu je komplikované a dosud není přesně známo. Podobně jako u Caridina japonica je k vývinu mladých potřeba brakickou vodu.
Snášenlivost: Může být i ve společenském akváriu, potřebuje ale mírné spoluobyvatele. Vhodnější je samostatná nádrž. Přítomnost ryb může krevetky stresovat, většina druhů ryb považuje krevetky za kořist a může je lovit, zvláště pak mladé jedince. Některé druhy ryb si mohou zpestřit jídelníček i dospělým jedincem. Nejlepší je chov ve skupinách, krevetky se rády shlukují.

Velmi vhodný druh k ostatním krevetkám, nekříží se s žádnou jinou krevetkou.
Anatomie: Velmi krásná, nápadně zbarvená, oranžová krevetka. Stejně jako všechny trpasličí krevetky je velmi klidná. Vzhledově velmi podobným druhem, odlišným užším rostrem je Caridina simoni simoni. Krevetky jsou ve velkém kontrastu k zeleným rostlinám, velmi světlému nebo velmi tmavému podkladu. Z celkového pohledu je intenzita barvení závislá na tvrdosti vody. V tvrdé vodě bude intenzita zbarvení slabší.

Tělo krevety tvoří hlava, pevně a nepohyblivě spojená s hrudí (tzv. hlavohruď) a zadeček. Celé tělo je pak pokryto krunýřem. Z hlavohrudi vyrůstá 5 párů kráčivých nohou, ze zadečku poté 5 párů plovacích panožek, které slouží při plavání ve volném prostoru nebo samici pro uchycení vajíček.

Krunýř krevetka pravidelně svléká, neroste totiž souběžně s tělem. Těsně po výměně krunýře jsou velmi zranitelné a vyhledávají úkryt před predátory. Svlečka (starý svlečený krunýř) by se neměla z akvária odstraňovat, ostatní krevetky ji sní jako vítaný zdroj vápníku.
Poznámka: Krevetky by se měly osazovat jen do dobře zaběhlých nádrží (minimálně dva měsíce), protože jsou mnohem citlivější na dusíkaté látky než většina ryb. Při údržbě používejte vodu alespoň 24 hodin odsátou, krevetky jsou rovněž vysoce citlivé na chlór! Jako většina ostatních bezobratlých živočichů, i krevetky netolerují přítomnost těžkých kovů a jiných případných chemikálií ve vodě. Je vhodné do nádrže umístit nějaký přístupný zdroj vápníku, např. sépiovou kost.

Při koupi nových krevetek dbejte na dlouhou a pomalou aklimatizaci.
Biolib.cz: Přejít na taxon
V nádrži:Zobrazit prezentace
Nabízí:Zobrazit nabídky od našich uživatelů
Zakoupeno:
Fotky:Zobrazit fotky z prezentací našich uživatelů
Komentáře:Zobrazit komentáře našich uživatelů
Fórum:Zobrazit související témata v našem diskuzním fóru
Související:Zobrazit další živočichy rodu Caridina (latinsky)
Zobrazit další živočichy rodu Krevetka (česky)
Zobrazit další živočichy rodu Krevetka (slovensky)
Caridina thambipillai | © Eli
Krevetka mandarinková | © Semtex
Krevetka mandarinková | © bali
Krevetka mandarinková | © Semtex
Krevetka mandarinková | © Eli
Krevetka mandarinková | © marek
Krevetka mandarinková | © Eli

Další fotky na GooglePicSearchYahooYouTube videa


Použití textů nebo fotografií z našeho atlasu bez výslovného souhlasu majitele webu je přísně zakázáno.

© RYBICKY.NET - https://rybicky.net/atlasostatnich/krevetka_mandarinkova