Přihlaste se a využijte web naplno RYBICKY.NET »

Krevetka červenonosá

 

Atlasy » Ostatní » Česky » K » Krevetka červenonosá 

Caridina gracilirostris | © Fugee
Krevetka červenonosá | © Fugee
Krevetka červenonosá | © Fugee
Krevetka červenonosá | © Fugee
Krevetka červenonosá | © Fugee
Krevetka červenonosá | © Fugee
Krevetka červenonosá | © JiTuLin
Krevetka červenonosá | © paní Cthulhuová
Krevetka červenonosá | © Papik
Krevetka červenonosá | © Papik
Krevetka červenonosá | © Papik
Krevetka červenonosá | © Papik
Krevetka červenonosá | © vlka
Krevetka červenonosá | © Dawe_CZ
Krevetka červenonosá | © Dawe_CZ

Další fotky na GooglePicSearchYahooYouTube videa

Česky   Krevetka červenonosá
Latinsky   Caridina gracilirostris
Slovensky   Caridina gracilirostris

VelikostTeplotapHTvrdostCena
3.5226530
cm°C|dGH
42783045

Anglicky: Red Nose Shrimp
Rubrika:Korýši
Typ:Sladkovodní
Čeleď: Atyidae - vzdutkovití
Rozšíření: Indie, Srí Lanka.
Chov: Akvárium může být i malé, záleží na počtu chovaných jedinců, jeden pár může prosperovat v nádrži 12 l. Je dobré jim poskytnout možnosti úkrytů jako jsou husté keře rostlin, mechové porosty, různé skalky nebo kořeny. Dále by mělo akvárium mít krycí sklo, krevetky mohou utéct z akvária i sebemenší skulinkou například po kabelu od filtru nebo po rostlině. Z akvária mohou v ojedinělých případech i vyskočit, pravidlem to však není. Pokud chovatel zaregistruje snahu krevetek opustit akvárium, měl by zpozornět, zkontrolovat kvalitu vody nebo posoudit vhodnost ryb, které jsou s krevetkami chovány. Na souši umírají. Na parametry vody není tento druh nijak vybíravý, potřebuje ale poměrně hodně prokysličenou vodu. Tato krevetka pochází ve volné přírodě z ústí řek, takže ji lze chovat v brakickém akváriu, kde by její rozmnožování nemělo dělat potíže
Krmení: Je to všežravec, požírá řasy, rostliny, živočišné zbytky, uhynulé živočichy, umělá krmiva pro ryby, oblíbená jsou i komerčně vyráběná granulovaná krmiva pro krevetky, spařené kopřivy nebo ovoce (banán, vodní meloun).
Odchov: Rozmnožování tohoto druhu je velmi komplikované a v akvarijních podmínkách se nedaří. Samice nosí vajíčka schovaná pod trupem, u zadních nožiček 4 - 6 týdnů. Ke konci tohoto období je vhodné ji přelovit do zvláštní nádrže. Když dojde k vylíhnutí larev, které volně plavou ve vodě, odlovíme samici zpět do původní nádrže. Do 5 - 10 dne po vylíhnutí je potřeba upravit vodu s larvami na mořskou. Jako krmení zpočátku lze použít mikroskopické řasy, rozemleté tablety, krmiva pro potěr (prachová), později nauplie žábronožky solné (artemie). Po šesti týdnech dojde k přeměně larvy na malou krevetu a postupnými výměnami vody je nutné ji opět předělat do sladkovodního prostředí.
Snášenlivost: Může být i ve společenském akváriu (potřebuje mírné spoluobyvatele), vhodnější je samostatná nádrž. Přítomnost ryb může krevetky stresovat, většina druhů ryb považuje krevetky za kořist a může je lovit, zvláště pak mladé jedince. Některé druhy ryb si mohou zpestřit jídelníček i dospělým jedincem. Nejlepší je chov ve skupinách, krevetky se rády shlukují.

Pozor na mezidruhové křížení s některými druhy caridin.
Anatomie: Typickým znakem je velmi dlouhý rudě zbarvený rostrum. Jinak je tato krevetka zcela průhledná, občas může mít na zadní části a po stranách červené nebo hnědé pruhy.

Krunýř krevetka pravidelně svléká, neroste totiž souběžně s tělem. Těsně po výměně krunýře jsou velmi zranitelné a vyhledávají úkryt před predátory. Svlečka (starý svlečený krunýř) by se neměla z akvária odstraňovat, ostatní krevetky ji sní jako vítaný zdroj vápníku.
Poznámka: Překrásná krevetka označovaná kvůli svému hlavnímu znaku jako Pinocchio.

Krevetky by se měly osazovat jen do dobře zaběhlých nádrží (minimálně dva měsíce) jsou mnohem citlivější na dusíkaté látky než většina ryb. Při údržbě používejte vodu alespoň 24 hodin odsátou, krevetky jsou rovněž vysoce citlivé na chlór! Jako většina ostatních bezobratlých živočichů i krevetky netolerují přítomnost těžkých kovů a jiných případných chemikálií ve vodě. Je vhodné do nádrže umístit nějaký přístupný zdroj vápníku např. sépiovou kost.

Při koupi nových krevetek dbejte na dlouhou a pomalou aklimatizaci.
Biolib.cz: Přejít na taxon
V nádrži:Zobrazit prezentace
Nabízí:Zobrazit nabídky od našich uživatelů
Zakoupeno:
Fotky:Zobrazit fotky z prezentací našich uživatelů
Komentáře:Zobrazit komentáře našich uživatelů
Fórum:Zobrazit související témata v našem diskuzním fóru
Související:Zobrazit další živočichy rodu Caridina (latinsky)
Zobrazit další živočichy rodu Krevetka (česky)
Zobrazit další živočichy rodu Caridina (slovensky)
Caridina gracilirostris | © Dawe_CZ
Krevetka červenonosá | © Fugee
Krevetka červenonosá | © Fugee
Krevetka červenonosá | © Fugee
Krevetka červenonosá | © Fugee
Krevetka červenonosá | © Fugee
Krevetka červenonosá | © JiTuLin
Krevetka červenonosá | © paní Cthulhuová
Krevetka červenonosá | © Papik
Krevetka červenonosá | © Papik
Krevetka červenonosá | © Papik
Krevetka červenonosá | © Papik
Krevetka červenonosá | © vlka
Krevetka červenonosá | © Dawe_CZ
Krevetka červenonosá | © Dawe_CZ

Další fotky na GooglePicSearchYahooYouTube videa


Použití textů nebo fotografií z našeho atlasu bez výslovného souhlasu majitele webu je přísně zakázáno.

© RYBICKY.NET - https://rybicky.net/atlasostatnich/krevetka_cervenorypa