Přihlaste se a využijte web naplno RYBICKY.NET »

Atlas ostatních akvarijních živočichů

 

Atlasy » Ostatní » Čeledi » Lumbriculidae Česky žížalicovití   Vytisknout tuto stránku 

Kmen: Annelida (kroužkovci) » třída: Oligochaeta (máloštětinatci) » řád: Lumbriculida. Tato čeleď zahrnuje 12 rodů a 70 vědecky popsaných druhů.

Zástupci žížalicovitých žijí jako bentičtí živočichové sladkovodních ekosystémů po celé severní polokouli. Některé druhy však byly člověkem zavlečeny do Austrálie a na Nový Zéland. Pokud jejich vodní prostředí vyschne, tak kolem sebe vytváří ochranné pouzdro, ve kterém se snaží období sucha přečkat.

Stavbou svého těla (mají články i clitellum - opasek) připomínají suchozemské žížaly. Ale o proti nim jsou menší. Jedná se o hermafrodity.


Lumbriculidae se živí organickým detritem, bakteriemi a dalšími mikroorganismy, které tráví se spolknutým substrátem - pískem, bahnem a humusem na dně vody. Tím významně napomáhá dekompozici.

Vykazují vysokou schopnost regenerovat. Laboratorně bylo zjištěno, že plnohodnotný jedinec se dokáže vyvinout z pouhého jednoho článku.

Fotogalerie
Fotogalerie
zástupců čeledi

 
© RYBICKY.NET - https://rybicky.net/atlasostatnich/celed/lumbriculidae