Přihlaste se a využijte web naplno RYBICKY.NET »

Atlas ostatních akvarijních živočichů

 

Atlasy » Ostatní » Čeledi » Actiniidae Česky sasankovití   Vytisknout tuto stránku 

Sasankovití jsou korálnatci, kteří až na výjimky nežijí v symbióze s rybami. Jendou z těchto výjimek je Anemonia viridis (sasanka zelená). Zástupci této čeledí obývají zpravidla moře mírného a subtropického podnebného pásu.

Typicky žijí sasanky jako polyp přichycený k pevnému podkladu. Polyp je zakončený kruhovými ústy obklopenými prstencem chapadel. Chapadla sloužící k lapání kořisti může v případě potřeby zatáhnout dovnitř těla. Chapadla mohou být vybavena nematocysty (žahavé buňky).

Rozmnožování probíhá uvolňováním spermií a vajíček ústy do moře. Ze vzniklých oplodněných vajíček se vyvinou larvy, které se po po čase usadí na mořském dně a vyvinou se přímo do juvenilních polypů. Sasanky, na rozdíl od některých jiných žahavců, nemají ve svém vývoji fázi medúzy. Sasanky se také množí nepohlavně, dělením. Mají vysokou schopnost regenerace.

Mořské sasanky se někdy chovají v útesových akváriích. Celosvětový obchod s mořskými okrasnými rostlinami se za tímto účelem rozšiřuje a ohrožuje populace mořských sasanek v některých lokalitách, protože obchod závisí na sběru z volné přírody.

Jejich potravu tvoří korýši, měkkýši a menší ryby.

Kmen: Cnidaria (žahavci), třída: Anthozoa (korálnatci), řád: Actiniaria (sasanky), nadčeleď Endomyaria. V současnosti tato čeleď zahrnuje 65 rodů se 351 vědecky popsanými druhy. Klasifikace a zařazení těchto živočichů je však poměrně obtížná.

Fotogalerie
Fotogalerie
zástupců čeledi

 
© RYBICKY.NET - https://rybicky.net/atlasostatnich/celed/actiniidae