Přihlaste se a využijte web naplno RYBICKY.NET »

Cimrmanovy zásluhy v akvaristice

 

NápovědaFórum » Pokec  

Cimrmanovy zásluhy v akvaristice
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek   05.03.2018 08:20 Muž @ Pepan [4898] - RostlinyRe: Maq
Mi se jednalo o zachování principu vynálezu. Je jasné, že Mistr pracoval s jinými materiály. O kelímcích od jogurtu si mohl nechat jenom zdát, takže původní verze počítala s dřevěným škopíčkem, což mělo pozitivní vliv na Mistrovu fyzičku. I jeho vynálezy ovšem měly svůj vývoj. Mistrovo celodřevěné akvárium brzy upadlo v zapomnění, byť mu Mistr předpovídal velkou budoucnost, protože přes dřevěné stěny šlo špatně sledovat chované ryby. Proto později Mistr akvaristiku opustil a věnoval se jiným vědním oborům.
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek   04.03.2018 22:12 Muž @ Maq [2515] Re: Pepan
V podstatě jsi to rekonstruoval přesně, kolego, až na jeden významný detail: Držadlo k cedníku měl Mistr dřevěné, o délce 54,4 cm, a přichycené vysokočasovou dilatační sponou (tzv. Hochzeitdilatazionspohne). Držadlo bylo totiž víceúčelové. Cimrman na ně připevňoval speciální kahan, a tímto opaloval z klik asfalt. Mohlo také sloužit jako kyj k zabíjení nevěrných manželek. To ovšem pouze hypoteticky, protože jak známo, Mistr nikdy nebyl ani v nejmenším ženat.
Držadlo údajně obsahovalo i důmyslně maskovanou dutinu k ukrývání nebojácných protihabsburských pamfletů.
Bohužel, držadlo se nezachovalo, protože je Louda spálil.
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek   04.03.2018 11:26 Muž @ Pepan [4898] - Rostliny – Skimmer Járy da Cimrmana
Fotka k příspěvku Genialita Járy da Cimrmana se projevila i při vývoji zařízení zvaného skimmer. Na rozdíl od přetechnizovaných zápaďáckých a asijských produktů se řídil zásadou, že v jednoduchosti je síla a kouzlo. Proto si sem dovoluji dát fotku aktuálního upgradu jeho vynálezu. Díky tom, že jsem nebyl schopen sehnat tehdejší komponenty, pokusil jsem se o přizpůsobení na dnešní podmínky. Princip ovšem zůstal zachován. Kelímkem se sbírá z povrchu nečistota, případně okřehek a prolévá se přes cedítko na čaj zpět do akvária. Výhodou je, že po akci se skimmer uklidí do skříňky a nezabírá zbytečně prostor v akváriu. Přikládám foto.
 

Starší reakce

 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek   18.11.2017 16:45 Muž @ Maq [2515] Re: Pepan
No, ono to až tak docela zahaleno tajemstvím nebylo, ale utajovalo se to, z různých důvodů. Dnes už je snad všechno ohledně této záležitosti odtajněno, a tak mohu do věci vnést více světla:
Experimenty s parní ponorkou dělal Cimrman ve Frymburku, protože správně předpokládal, že jednou tam bude pro ponorky dostatečně hluboká voda, tedy Lipenská přehradní nádrž. Pokusy dělal pochopitelně tajně, protože si nepřál, aby z ponorky měli prospěch nenávidění Habsburkové. Před některými chovanci ústavu se mu však věc utajit nepodařilo. Neblaze mezi nimi vynikl zejména krajan(!) Pejřil, který Cimrmana vydíral a přinutil ho mj. vzdát se místa u okna. Následkem toho se vývoj ponorky prakticky zastavil, protože na novém místě Cimrman neměl dost světla pro výpočty a konstrukční schémata. Nakonec prototyp obalil slámou a vydával za pumpu v zimě.
Za První republiky byla věc držena v tajnosti, protože Cimrmanovy práce se staly základem projektu budování ponorkové flotily samostatného Československa. (Tehdy se mj. plánovala ponorková operace na Labi, jejímž cílem bylo vyhodit do povětří Drážďany a Hamburk.)
Utajování nepřestalo ani za vlády komunistů. Ti byli proti Cimrmanovi zaujati kvůli tomu, že Cimrman v letech 1903-17 opakovaně odmítal Leninovy návrhy na fúzi jeho listu Jiskra s Cimrmanovým Doutnákem, a to s odůvodněním, že "takové spojení by způsobilo výbuch, jenž by smetl celou civilizaci". Cimrman zjevně nesouhlasil s Leninovým argumentem, že "o to právě jde" (viz Lenin: Co dělat?), a oponoval, že to by znamenalo "krok vpřed a dva kroky vzad". Čímž se rudý gangster bezostyšně inspiroval, jenže obráceně. Nakonec, jak známo, Lenin projekt uskutečnil bez Cimrmanovy pomoci, a ovšem i bez onoho "kroku vpřed".
Cimrman byl tedy za vlády komunistů tabuizovanou osobností. Teprve v době tání koncem šedesátých let získali badatelé Smoljak a Svěrák od úřadů souhlas "znovuobjevit" Cimrmanovu rukopisnou pozůstalost, ovšem za podmínky, že ji nejdříve vyhodí do povětří. Pyrotechnik Šťáhlavský tehdy použil právě ony prvorepublikové plány ponorkového útoku na Německo. V tomto smyslu tedy s jistou nadsázkou platí, že Cimrman se sám postaral o zničení všech stop po své existenci. Jen díky tomu je konzervativní částí národa dodnes vnímán spíše jako mýtus než jako reálná historická osobnost, a sdílí takto osud kolegů Ježíše Krista, Buddhy a Vinnetoua.
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek   18.11.2017 10:43 Muž @ Pepan [4898] - RostlinyRe: Maq
Když už jsi zmínil onen oxid uhelnatý, tak na to navážu. Málokdo ví že Jára Cimrman jako první experimentoval v Rakousku Uhersku s ponorkou na parní pohon. Benzínové motory nebyly příliš běžné, elektrický pohon byl plenkách, tak se J. C. zaměřil na páru. Hladinové zkoušky plavidla dopadly na výbornou, horší to bylo po potopení. V prostorách ponorky se po ponoru začaly hromadit emise z parního stroje, což vzbuzovalo u posádky záchvaty kašle. Protože tyto hlasité projevy kuckání mohly ponorku prozradit nepříteli, Cimrman začal najímat silné kuřáky, kterým začouděný vzduch tolik nevadil. Do toho ovšem vstoupila protikuřácká kampaň, kterou se začali už tehdy zelení zviditelňovat. Té nakonec podlehl i Cimrman a vybavil své plavidlo difuzorem pohlcujícím kouř. Zkouškami nakonec dospěl ve finále k difuzoru, který byl větší než samotné plavidlo, ale omezoval emise na únosnou míru. Nevýhodou bylo, že plavidlo bylo vratké a udržet je v rovnovážné poloze vyžadovalo velké zkušenosti obsluhující posádky. Aby zabránil utopení posádky při převracení plavidla, vybavil je Cimrman výstupem v podlaze, který by se při obrácení plavidla ocitl nad vodou a posádka mohla plavidlo opustit suchou nohou. I když byla posádka perfektně proškolena, duševně zaostalý plavčík Adolf H. to nepochopil a při plavbě na moři se pokusil opustit plavidlo podlahou. Navzdory snahám posádky se plavidlo potopilo, naštěstí beze ztrát na životech. Vzhledem k tomu, že kleslo do hloubky nepřístupné tehdejší technice a Cimrman už neměl peníze na postavení nového prototypu, jeho pokusy v této oblasti skončily. záznamy o místě potopení se v bouřlivých dobách roku 1918 ztratily, pamětníci zemřeli a tak dnes nikdo neví, kde Cimrmanův prototyp je. Viník nehody, Adolf H., se později neblaze zviditelnil ve vysoké politice Německa, ale to už je jiná kapitola historie.
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek   18.11.2017 10:03 Muž @ Maq [2515] Re: Magic
S cigaretovým dýmem experimentoval August Strindberg.
Cimrman na jeho výsledky navázal, ale nedotáhl věc do konce - vynalezl jen oxid uhelnatý (CO), který se příliš neosvědčil. Ve vynalezení oxidu uhličitého (CO2) mu zabránila obava z globálního oteplování.
Reklama
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek   17.11.2017 18:57 Muž @ Magic [501] - RostlinyRe: Pepan
Ja sa domnievam, že COčko Cimrman práve objavil. Len ako vedľajší produkt pokusov o výrobu zlata, iste, ale rozhodne v jeho pokusoch s vyfukovaním cigaretového dymu do vody možno vidieť počiatok sýtenia oxidmi uhlíka.
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek   17.11.2017 17:57 Muž @ Maq [2515]
Při pokusech se vzduchováním Cimrman vynalezl pískovec.
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek   17.11.2017 17:32 Muž @ Pepan [4898] - RostlinyRe: Maq
Cimrman měl původně velké mezery v akvaristice a proto se domníval že stačí na vzduchování jakýkoliv plyn. První pokusy proto dělal, s bioplyny, které vytvářel pomocí hadičky zavedené do recta a nadměrné konzumace luštěnin. Bohužel se ukázalo, že rostlinná složka v takových nádržích prosperuje, zatímco živočišná ne. Proto přešel k vzduchování pomocí parního stroje. Škoda že jeho pokusy přervala válka. Mohli jsme se dočkat velké evoluce v oblasti bublifuku a CO2.
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek   17.11.2017 16:53 Muž @ Maq [2515] Re: Pepan
Pepan napsal: vzduchování pak zajišťovaly přefouknuté fotbalové míče.
... v Británii pak míče rugbyové.
Americká vášeň pro baseball pak způsobila opožděný nástup akvaristiky v této jinak celkem progresivní zemi.
=
Neměla by ovšem uniknout pozornosti poznámka z pamětí Ing. Sadílka, že fotbalový míč na vzduchování mu v dětství dofukoval tatínek v práci. Doplníme-li fakt, že Sadílek senior byl zaměstnán jako mechanik v lokomotivním depu v Kolíně, nabízí se domněnka, že fotbalové míče byly ve skutečnosti dofukovány Cimrmanovým vzduchovacím motorkem! Fotbalový míč tak plnil vlastně jen proxy funkci.
Je to typický příklad zlatých českých ručiček, protože Cimrmanův vzduchovací motorek vážil okolo dvou set tun a i se zapojením zabíral plochu jako pivovar.
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek   17.11.2017 16:50 Žena @ petulinakk [1985] Re: Pepan
Když měla smrtka dojít pro Chucka Norrise, šla radši rovnou na pracák.
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek   17.11.2017 16:28 Muž @ Pepan [4898] - RostlinyRe: petulinakk
petulinakk napsala: Chuck Norris je jediný, kdo ví, co dnes dělá Jára Cimrman.
Přesněji řečeno to věděl, ale s ohledem na postupujícího Němce..... :-D
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek   17.11.2017 15:37 Žena @ petulinakk [1985]
Chuck Norris je jediný, kdo ví, co dnes dělá Jára Cimrman.
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek   17.11.2017 14:42 Muž @ Pepan [4898] - Rostliny
A víte že vynálezcem prvního klasického vzduchovacího motorku byl Jára Cimrman? Na to, že ryby v akváriu, kde se vzduchuje, prospívají lépe, přišel už v raném věku. Když byl vyloučen z dívčí školy, mohl popustit uzdu svým zlepšovatelským choutkám a sestrojil první vzduchovací motorek. Elektřina byla tehdy v plenkách a tak pro pohon strojku použil parní stroj z rychlíkové lokomotivy. Záhy zjistil že zařízení předimenzoval, protože mu rybičky v akváriu doslova ubublalo. Proto začal konstruovat menší modely, které se dnes občas dají vidět a koupit ve starožitnictvích. Na jejich původní funkci se ale léty zapomnělo a další pokusy Cimrmana přerušila první světová válka. Protože Cimrman zmizel ve válečné vřavě, v jeho pokusech už nikdo nepokračoval a vzduchování pak zajišťovaly přefouknuté fotbalové míče.
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek   17.11.2017 14:23 Muž @ Maq [2515]
Chuck Norris je držitelem světového rekordu ve skoku do dálky mezi muži, Cimrman mezi dospívajícími dívkami.
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek   17.11.2017 14:19 Muž @ Maq [2515] – Cimrmanovy zásluhy v akvaristice
Jára Cimrman se s Chuckem Norrisem přímo nepřátelil, ale znal ho a uvažoval o něm jako předobrazu svého inspektora Trachty. Žádného cimrmanologa ovšem nepřekvapí, že u Norrise záhy zjistil, že je výjimkou z pravidla "ve zdravém těle - zdravý duch".
Reklama

Zpět na obsah sekce Pokec Přidat příspěvek • Zobrazeno 362x

Máte připomínku nebo nápad? Napište nám vzkaz do redakce nebo s námi diskutujte.
© RYBICKY.NET - http://rybicky.net/forum/19586-cimrmanovy-zasluhy-v-akvaristice