Přihlaste se a využijte web naplno RYBICKY.NET »

Poznámky k výživě rostlin. 4. Pohyb živin v rostlině

 

Články » Poznámky k výživě rostlin. 4. Pohyb živin v rostlině   Vytisknout tuto stránku 

Poznámky k výživě rostlin. 4. Pohyb živin v rostlině

Publikováno: 04.07.2017 • Autor: © Maq • Rubrika: Rostliny

Transport živin xylémem a floémem

Dálkový transport vody a rozpuštěných látek se u vyšších rostlin odehrává v cévnatých systémech, xylému a floému.

Transport z kořenů do prýtů probíhá především v neživých cévách xylému. Pohyb v xylému (dřevní cévní svazek, dřevo) je způsoben rozdíly v hydrostatickém tlaku a je jednosměrný - z kořenů do nadzemních částí rostliny.

Naproti tomu transport floémem (lýkem) se děje v živých buňkách zvaných sítkovice a je obousměrný. Pohyb je určován především nutričními požadavky jednotlivých orgánů, a probíhá tedy od zdroje k místu spotřeby. Floém umožňuje koloběh živin mezi prýty a kořeny.

Míza floému má vysoké pH (7-8) a obsahuje zhruba 15-20% rozpuštěných látek. Převládá obvykle sacharóza (až 90% rozpuštěných látek), následují organické aminosloučeniny a organické kyseliny (citrónová, jablečná). Koncentrace amonia a dusičnanů jsou obvykle nízké. Z minerálních živin je nejvydatněji zastoupen K, následují P, Mg a S. V závislosti na druhu a vnějších podmínkách, Na a Cl mohou být také významné. S výjimkou Ca, koncentrace všech živin jsou v míze floému obvykle několikanásobně vyšší než v míze xylému.

Živiny lze roztřídit podle jejich mobility ve floému takto:

1. vysoká: K, Mg, P, S, N, Cl, Na.

2. střední: Fe, Zn, Cu, B, Mo.

3. nízká: Ca, Mn.

Retranslokace živin floémem je normálním jevem v životě rostlin. Významná část živin je transportována floémem z prýtů zpět do kořenů. Velmi často ovšem značná část živin je v kořenech znovu předisponována do xylému a putuje zpět do prýtu; živiny tak cirkulují. Vápník cirkuluje minimálně. Ohledně ostatních živin bylo pozorováno, že až 90% K, 80% N, 65% Mg, 30% P, 30% S a 30% Cl dopravených xylémem do prýtů putuje floémem zpět do kořenů.

 

Remobilizace živin

Remobilizace živin je proces, kterým rostlina přemísťuje v těle přítomné živiny do místa jejich aktuální prioritní potřeby z míst ostatních. Zahrnuje škálu různých fyziologických a biochemických procesů: (i) užití živin skladovaných ve vakuolách (K, P, Mg, amino-N, atd.); (ii) rozklad zásobních proteinů; a (iii) rozklad buněčných struktur (např. chloroplastů) a enzymů, čímž dochází k uvolnění strukturálně vázaných živin (např. Mg v chlorofylu, mikroprvků v enzymech) a obnovení jejich mobility.

Remobilizace živin ze starších listů do míst nového růstu má klíčový význam pro růst při nepříznivých podmínkách. Takové chování je typické pro rychle rostoucí tržní plodiny, zatímco divoce rostoucí druhy častěji během nepříznivých období prostě přerušují růst; remobilizace živin má u nich tedy menší význam. Míra remobilizace se ovšem liší i u jednotlivých živin, a tomu poměrně přesně odpovídají i viditelné příznaky deficience živin u rostlin. Pokud se růstové defekty projevují na mladých listech a růstových vrcholech, jde o příznak nedostatečné remobilizace; buď danou živinu nelze floémem transportovat, anebo ji nelze uvolnit z vazeb ve starších listech.

Rozdíly mezi vysokou či střední mobilitou prvků ve floému mají pravděpodobně svůj původ v procesech uvnitř buněk. Velká část mikroprvků je v buňkách vázána v buněčných strukturách a složitých organických sloučeninách (typicky enzymech). To je hlavní důvod, proč pozorujeme příznaky nedostatku Fe, Zn, Cu, Mo a B na mladých listech a růstových vrcholech, přestože tyto prvky jsou dobře či alespoň středně mobilní ve floému.

 

Vztah mezi hojností živin a výnosem

Více než 90% rostlinné sušiny tvoří organické sloučeniny jako celulóza, škrob, lipidy a proteiny. Celková produkce rostlinné hmoty tedy přímo závisí na fotosyntéze, hlavním procesu tvorby organické hmoty v rostlinách. Ve vyšších rostlinách jsou oddělena místa fotosyntézy (především dospělé listy) od míst spotřeby a skladování - kořenů, vrcholů prýtů, semen a plodů. Dálkový transport produktů fotosyntézy floémem je tedy nezbytný pro růst rostlin.

Pro růst rostlin jsou nezbytné světlo, CO2, voda a živiny. Zvýšení dodávek kteréhokoli z těchto zdrojů zvyšuje míru růstu a výnos, i když s klesající efektivitou. Tento vztah byl formulován Mitscherlichem v r. 1954 jako zákon klesajících výnosů. Podle tohoto zákona je-li jeden z růstových faktorů poskytován ve vyšším množství, ostatní faktory růstu se stávají limitujícími.

Nyní se ví, že některé z Mitscherlichových předpokladů byly nesprávné. Křivka klesajícího výnosu není jednoduchá. Pokud je některá z živin v nadbytku, je dosaženo bodu obratu; buď se koncentrace živiny stane toxickou, anebo způsobuje nedostatečný příjem živiny jiné. Dokonce i nadbytek dusíku může snížit výnos např. svým vlivem na koncentrace fytohormonů. Růstové křivky jsou tedy zásadně ovlivňovány interakcemi mezi živinami a dalšími růstovými faktory.

 

Stárnutí listů

Stárnutí listů je důležitý jev v životě rostlin, který na straně jedné omezuje trvání a fotosyntetickou aktivitu listů, na straně druhé umožňuje recyklaci uhlíku a živin. Zahrnuje koordinovanou činnost na úrovni buněk, pletiv, orgánů i celé rostliny a je geneticky programováno. Stárnutí listů mohou ovlivnit vnější vlivy, jako je sucho, nedostatek živin, extrémní teploty, oxidační stres UV-B záření a ozónu, škůdci a zastínění sousedními rostlinami.

Stárnutí listů je silně ovlivňováno výživou, například nedostatkem draslíku. Chlorózu způsobuje nedostatek Zn, Mg a K v kombinaci s intenzivním osvětlením.

Z pohledu celého listu, odumírání obvykle začíná od vrcholků a okrajů směrem k bázi listu. Buňky situované v blízkosti cév odumírají obvykle poslední, protože jsou do poslední chvíle potřebné pro remobilizaci živin.

 

Za správnost informací zodpovídá autor článku, dotazy směřujte na autora. Hodnocení článku hvězdičkami provádí redakce. K článku se vyjádřete pomocí palců (líbilo se / nelíbilo se).

Hodnocení
*****

Líbilo se: 8x Nelíbilo se: 0x Zveřejněno: 04.07.2017 Upraveno: 04.07.2017 Přečteno: 211x

Schválili: afc1886 **** 04.07.17 • romant *** 04.07.17 • slavko **** 04.07.17

Související články
24.05.2017*****Poznámky k výživě rostlin. 2. Živný roztok podle Adamce474x
31.05.2017*****Poznámky k výživě rostlin. 3. Příjem živin kořeny450x
04.07.2017*****Poznámky k výživě rostlin. 5. Dusík342x
15.09.2017*****Poznámky k výživě rostlin. 8. Hořčík a vápník. Uhličitany650x
19.12.2017*****Poznámky k výživě rostlin. 9. Draslík. Sodík390x
Další články z rubriky Rostliny
11.03.2019*****Strategie hnojení akvarijních rostlin506x
25.03.2016*****Nákup rostlin v Aqua-Daho Šumperk101x
20.12.2013*****Jak předcházet rozpadu listů u cryptocoryne.2407x
15.09.2017*****Poznámky k výživě rostlin. 8. Hořčík a vápník. Uhličitany650x
22.01.2014*****Výroba drop checkeru po domácku1141x
07.12.2017*****Ceratophyllum demersum: Variabilita a potřeby akvarijního "plevele"425x
08.06.2012*****Jávský mech vs. Singapurský mech1958x
06.12.2017*****Maq: Estimative Index. Názor487x
24.05.2017*****Poznámky k výživě rostlin. 2. Živný roztok podle Adamce474x
25.09.2018*****Jak (ne)nakoupit (ne)akvarijní rostliny786x

Komentáře návštěvníků
Celkem: 0 záznamů přidat komentář Funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele
© RYBICKY.NET - http://rybicky.net/clanky/1654-poznamky-k-vyzive-rostlin-4-pohyb-zivin-v-rostline